Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 15
  2 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Samuela 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(1) Pojmy Gospodnu, ❬bo❭ sławnie uczczon jest, konia i wsiadacza wrzucił jest w morze. [2] »(2) Moc moja i sława moja Pan i uczynił mi się jest we zbawienie. (3) To Bog moj i będę sławić ji, Bog oćca mego i powyszę ji. [3] »(4a) Gospodzin jako mąż bojujący, Wszemogący imię jego {jemu}, [4] »(4b) woz faraonow i wojskę jego wrzucił jest w morze. (5a) Wybrana książęta jego potonęły są w Morzu Czyrwionem, [5] »(5b) bezednow❬ie❭ ogarnęli są je, poszły są na dno jako kamień. [6] »(6a) Prawica twoja, Gospodnie, powieliczana jest w moc[n]y {albo w silności}, prawica twoja, Panie, uderzyła nieprzyjaciela [7] »(6b) a w mnostwie sławy twojej słożył jeś nieprzaciele moje, (7a) spuścił jeś gniew twoj, jenże pożarł je jako ściebło. [8] »(7b) A w duchu gniewu twojego sebrały są sie ❬wody❭, (8) zstała jest rzeka ciekąca, sebrały są sie otchłani {albo głębokości} w pośrod morza. [9] »(9) Rzekł jest wrog {albo nieprzyjaciel}: Pogonię, uch❬w❭acę, rozdzielę łupieże, napełniona będzie dusza moja, (10) wymę z nożen miecz moj, zabije je ręka moja. [10] »(11) Tchnął jest twoj duch i przykryło je morze, potonęli są jako ołow w wodach silnych. [11] »(12) Kto rowien tobie miedzy silnymi, Panie? Kto podobien tobie, wielkoczyniący [jeś] w świątości twojej, okropny {albo groźny albo przykry} i chwalebny a czyniący dziwy? [12] »(13) Wściągnął jeś rękę twoję i pożrała je ziemia. [13] »(14) Wodz był jeś w miłosierdziu twojem ludu, jen jeś wykupił, (15) i nosił jeś ji w mocy twojej ku przebytku świętemu twemu. [14] »(16) Wstąpili ludzie i rozgniewali sie, boleści odzierżeli przebywające Filistyny. [15] »(17) Tedy zamąciły są sie książęta Edom, silne z Moaba odzierżała drżączka, ❬...❭ wszytki przebywaczy w Kanaan. [16] »(18) Padń na nie strach i bojaźń w wielikości ramienia twego. (19) Bądźcie nieporuszni jako kamień, aliż przejdzie gniew twoj, Gospodnie, aliż prz❬e❭jdzie lud twoj ten, jenżeś osiadł. [17] »(20) Wwiedziesz je i wszczepisz na gorze dziedzicstwa twego, natwardszego przebytka twojego, jenżeś uczynił, Gospodnie, (21a) świątość twoja, Gospodnie, jąż ućwirdziła jest ręka twoja. [18] »(21b) Gospodzin krolewał na wieki i dalej. [19] »(22) Wszedł jest farao s wozmi i s jeźcy swojimi w morze i swiodł na nie Gospodzin wody morskie, (23) ale synowie israhelszczy chodzili po suszy pośrod jego. 
  2 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Samuela 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl