Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 116
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(114:1) Miłował jeśm, bo usłyszy Gospodzin głos modlitwy mojej, [2] »(114:2) bo nakłonił ucho swoje mnie a we dnioch moich wzywać będę. [3] »(114:3) Ogarnęły są mnie boleści śmierci i szkody pkielne nalazły są mnie. [4] »(114:4) Smętek i boleść nalazł jeśm a imię boże wzywać będę. (114:5a) O Gospodnie, wyzwol duszę moję! [5] »(114:5b) Miłosierdny Gospodzin i prawdziwy a Bog nasz smiłuje sie. [6] »(114:6) Strzegący malutkich Gospodzin, uśmierzył jeśm sie i zbawił jest mie. [7] »(114:7) Wroć sie, dusza moja, w pokoj twoj, bo ❬Go❭spodzin dobrze uczynił tobie, [8] »(114:8) iże wytargł duszę moję ze śmierci, oczy moje ze słez, nogi moje od upełznienia. [9] »(114:9) ❬Lub będę Gospodnu w ziemi żywących❭. [10] »Alleluia. (115:1) Wierzył jeśm, przetoż mołwił jeśm, ale ja uśmierzył jeśm sie wielmi. [11] »(115:2) Ja jeśm rzekł w wystąpieniu moim: Wszeliki człowiek łeż. [12] »(115:3) Czym odpłacę Gospodnu za wszystko, co odpłacił jest mi? [13] »(115:4) Kielich zbawienia wezmę a imię boże wzowę. [14] »(115:5a) Obietnice moje Gospodnu wrocę przede wszem ludem jego, [15] »(115:5b) droga przed oczyma bożyma śmierć świętych jego. [16] »(115:6) O Gospodnie, iż ja sługa twoj, ja sługa twoj i syn sługi twojej. (115:7a) Roztargł jeś okowy moje [17] »(115:7b) i tobie wzdam modłę chwały a imię boże wzowę. [18] »(115:8a) Obietnice moje Gospodnu wrocę przed oczyma szwego luda jego, [19] »(115:8b) w trzemiech domu bożego, w pośrzod ciebie, Jeruzalem. 
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl