Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 118
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluia. (117:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [2] »(117:2) Rzecz ninie Israhel, iż dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [3] »(117:3) R❬z❭ecz ninie dom Aaron, bo na wieki miłosierdzie jego. [4] »(117:4) R❬z❭eczcie ninie, jiż sie boją Gospodna, iż dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [5] »(117:5) Z zamęta wezwał jeśm Boga a usłyszał mie w szyrokości Bog. [6] »(117:6) Bog mnie pomocnik jest, nie będę sie bać, co mi uczyni człowiek. [7] »(117:7) Gospodzin mnie pomocnik jest a wzgardzę nieprzyjacielmi moimi. [8] »(117:8) Dobrze jest pwać w Boga, niż pwać we człowieka. [9] »(117:9) Dobrze jest dbać w Boga, niż dbać w książęta. [10] »(117:10) Wszyscy pogani obeszli mie są, a w jimię boże bo pomścił jeśm sie w nich. [11] »(117:11) ❬Ogardniając ogarnęli mie, a w jimię boże bo pomścił jeśm sie w nich❭. [12] »(117:12) Ogarnęli mie jako pczoły i zagorzeli sie jako ogień w cirniu, a w jimię boże bo pomścił jeśm się ❬w nich❭. [13] »(117:13) Popchnion wezwrocon jeśm, bych padł, a Bog przyjął mie. [14] »(117:14) Moc moja i chwała moja Bog i uczynił mi sie we zbawienie. [15] »(117:15) Głos wi❬e❭siela i zbawienia w stanoch prawdziwych. (117:16a) Prawica boża uczyniła moc, [16] »(117:16b) prawica boża powyszszyła mie, prawica boża uczyniła moc. [17] »(117:17) Nie umrę, ale żyw będę i powiadać będę działa boża. [18] »(117:18) Kaźnią kaźnił mie Bog a śmierci nie dał mie. [19] »(117:19a) O[d]tworz[ś]cie mnie wrota prawoty, wszedszy w nie chwalić będę Boga. [20] »(117:19b) Ta wrota boża, prawdziwi wni w nie. [21] »(117:20) Chwalić będę ciebie, bo usłyszał jeś mie i uczynił jeś sie mnie we zbawienie. [22] »(117:21) Kamień, jen odrzucili budujący, ten sie uczynił w głowę kąta; [23] »(117:22) od Gospodna stało sie to i jest dziwno w oczu naszu. [24] »(117:23) Ten jest dzień, jen uczynił jest Bog, wiesielmy sie i radujmy sie w niem. [25] »(117:24a) O Gospodnie, zbawiona mie uczyń, Gospodnie, dobrze prześpiej! [26] »(117:24b) Błogosławiony, je ❬n❭że przyszedł w jimię boże. (117:25a) Błogosławilismy wam z domu bożego. [27] »(117:25b) Bog Gospodzin i świecił nam. (117:26) Ustawcie dzień cny w gęszczach aż do rogu ołtarza. [28] »(117:27) Bog moj jeś ty i będę chwalić cie, Bog moj jeś ty i powyszszę cie. (117:28) Chwalić będę cie, bo jeś usłyszał mie i jeś uczynił sie mnie w zbawienie. [29] »(117:29) Chwalcie Gospodna, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. 
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl