Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 122
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie wstąpania. Dawid. (121:1) Wiesielił jeśm sie w tych, jeż mi są powiedziany: W dom boży pojdziemy. [2] »(121:2) Stojące były nogi nasze w pałacoch twoich, Jeruzalem! [3] »(121:3) Jeruzalem, jeż stawią jako ❬miasto❭, jegoż uczęstek jego w Jeruzalem. [4] »(121:4) Bo tamo są wstąpiły postaci, postaci gospodnowy, w świadectwo Israhel na powiedzenie imieniu bożemu. [5] »(121:5) Bo tamo są siedzieli stolcowie w sądzie, stolcowie na domu Dawidowie. [6] »(121:6) Proście, jeż to ku pokoju są Jeruzalem, i opłwitość miłującym ciebie. [7] »(121:7)  pokoj w mocy twojej a opłwitość w wieżach twoich. [8] »(121:8) Prze bracią ❬moję❭ i blizne moje mołwił jeśm pokoj o tobie. [9] »(121:9) Prze dom Gospodna Boga naszego szukał jeśm dobra tobie. 
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl