Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 141
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawid. (140:1) Gospodnie, wołałeśm k tobie, usłysz mie, bacz na głos moj, gdy wołać będę k tobie. [2] »(140:2) Prześpiej modlitwa moja przed oczyma twyma ❬jako zażżono❭, podniesienie ręku moju modła wieczerna. [3] »(140:3) Położ, Gospodnie, strożą ustam moim a drzwi około stoj❬ą❭ce wargam moim! [4] »(140:4) Nie spuszczaj sierca mego w słowa złości, na omołwienia wymołwienia w grzeszech (140:5) z ludźmi czyniącymi złość, i nie będę obcować z wybranymi jich. [5] »(140:6) Karzy mie prawy w miłosierdziu i swarz mie, ale olej grzesznego nie utłuści głowy mojej. (140:7a) Bo jeszcze i modlitwa moja w lubościach jich, [6] »(140:7b) pożarci są przytknieni opoce sędzie jich. (140:8a) Usłyszą słowa moja, bo mogła są, [7] »(140:8b) jako tuk ❬ziemie❭ wyszła są na ziemię. (140:9a) Rozsuty są kości moje podług piekła, [8] »(140:9b) bo k tobie, Gospodnie, Gospodnie, oczy moje, w cię pwał jeśm, nie odejmuj duszę moję. [9] »(140:10) Strzeży mie od sidła, jeż postawili mnie, i od sromoty działających złość. [10] »(140:11) Wpadną w siatkę jego grzeszni, osobnie ja jeśm, aże pojdę. 
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl