Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 140
«  Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(139:1) Wytargń mie, Gospodnie, od człowieka złego, od męża nieprawego i fałesznego wyrwi mie! [2] »(139:2) Jiż to myślili złości w siercu, wszego dnia ustawiali boje. [3] »(139:3) Ostrzyli język swoj jako wężowie, jad źmijowy pod wargami jich. [4] »(139:4) Strzeży mie, Gospodnie, od ręki grzesznego i od ludzi złosnych wytargń mie! (139:5a) Jiż to myślili zdradzić chody moje, [5] »(139:5b) skryli pyszni sidło mnie (139:6) i powrozy rozciągnęli w sidło, podle drogi sromotę postawili mnie. [6] »(139:7) Rzekł jeśm Gospodnu: Bog moj jeś ty, usłysz, Gospodnie, głos prośby mojej! [7] »(139:8) Gospodnie, Gospodnie, mocy zbawienia mego, zasłoniłeś na głowę moję w dzień boja. [8] »(139:9) Nie dawaj mie, Gospodnie, od żądze moje grzesznemu; myślili przeciwo mnie; nie zostaj mnie, bo snadź wznaszać sie będą. [9] »(139:10) Głowa ochodzenia jich, praca warg jich pokryje je. [10] »(139:11) Padń na nie węgle, w ogień porzucisz je, w nędzach nie stoją. [11] »(139:12) Mąż języczny nie prześpieje na ziemi, męża krzywego zła wezmą we zginienie. [12] »(139:13) Poznał jeśm, iż uczyni Gospodzin sąd stradnym i pomstę ubogim. [13] »(139:14) Ale prawi chwalić będą imię twoje i przebywać będą prości z obliczym twoim. 
«  Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl