Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 139
«  Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(138:1a) Gospodnie, skusił jeś mie i poznał jeś mie, [2] »(138:1b) ty jeś poznał siedzenie moje i wskrzeszenie moje. (138:2a) Urozumiał jeś myśli moje z daleka, [3] »(138:2b) ścieżkę moję i powrozek moj wybadał jeś. (138:3a) I wszystki drogi me przeźrzał jeś, [4] »(138:3b) bo nie jest mołwa w języce moim. (138:4a) Owa ty, Gospodnie, poznał jeś wszystka, [5] »(138:4b) niniesza i stara, ty stworzył jeś mie i położyłeś na mię rękę twoję. [6] »(138:5) Dziwna sie uczyniła nauka twoja ze mnie, postrobiła sie, a nie mogę k niej. [7] »(138:6) Kamo pojdę od ducha twego? A kamo od oblicza twego uciekę? [8] »(138:7) Acz wstąpię na niebo, ty tamo jeś, acz zstąpię do piekła, tu ty jeś. [9] »(138:8) Acz wezmę pierze moje rano i przebywać będę w krajoch morza, [10] »(138:9) bo i tamo ręka moja przewiedzie mie i trzymać mie będzie prawica twoja. [11] »(138:10) I rzekłem: Snadź ćmy podepcą mie a noc poświecenie moje w rozkoszach moich, [12] »(138:11) iże ćmy nie ocienieny będą od ciebie a noc jako dzień oświecona będzie, jako ćmy jego, tako i światłość jego. [13] »(138:12) Bo ty objął jeś i osiadł pokrątki moje, przyjął jeś mie od żywota macierze mojej. [14] »(138:13) Chwalić cie będę, bo groźno wielmożny jeś; dziwna działa twoja, a dusza moja pozna barzo. [15] »(138:14) Nie jest utajona kość moja od ciebie, jąże uczynił jeś w tajemnicy, a osoba moja w nizinach ziemie. [16] »(138:15) Niedostatek moj widziały oczy twoje i na księgach twoich wszystcy pisani będą; dni stworzony będą, a nikt w nich. [17] »(138:16) Ale mnie barzo poćcieni są przyjaciele twoji, Boże, barzo poćwirdzono jest księstwo jich. [18] »(138:17) Zliczę je a nad piasek rozmnożą sie, bo wstał jeśm i jeszcze jeśm z tobą. [19] »(138:18) Acz pobijesz, Boże, grzeszne, mężowie krwi odstępajcie ode mnie. [20] »(138:19) Bo mołwicie w myśli: Wezmą w prozności miasta swa. [21] »(138:20) Aza nie jiż nienawidzieli cie, ❬Gospodnie❭, nienawidziałeśm i na nieprzyjaciele twoje sechł jeśm? [22] »(138:21) Swirzchowanym nienaźrzenim nienaźrzałeśm jich, nieprzyjaciele sczynili sie mnie. [23] »(138:22) Skusi mie, Gospodnie, i wiedz serce me, spytaj mie i poznaj ścieżki moje [24] »(138:23) a widz, jestli droga złości we mnie, a wwiedzi mie w drodze wiekujej. 
«  Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl