Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 144
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid przeciwo Golijat. (143:1) Błogosławiony Bog Gospodzin moj, jenże uczy ręce moje ku bitwie a palce moje ku bojowi. [2] »(143:2) Miłosierdzie moje i utoka moja, przyjemca moj i zbawiciel moj. (143:3) Zaszczytca moj i weń pwał jeśm, jenże poddawasz lud moj pod mię. [3] »(143:4) Gospodnie, co jest człowiek, iżeś zjawił sie jemu? Albo syn człowieczy, iż ji za nieco masz? [4] »(143:5) Człowiek prozności podobien uczynion jest, dniowie jego jako cień mijają. [5] »(143:6) Gospodnie, nakłoń niebiosa twoja a zstępi, uderz gory, a będą sie kurzyć. [6] »(143:7) Błyskaj trzaskawicą, i rozproszysz je, wypuści str❬z❭ały twoje, a zamącisz je. [7] »(143:8) Spuści rękę twoję z wysoka, wytargń mie i wyzwol mie z wod wiela i z ręki synow cudzych, [8] »(143:9) jichże usta mołwiła prozność a prawica jich ❬prawica❭ złośc❬i❭. [9] »(143:10) Boże, pienie nowe piać będę tobie, na żołtarzu dziesiąci strun gąść będę tobie. [10] »(143:11a) Jenże dajesz zbawienie krolom, jenże odkupił jeś Dawida, sługę twego, od miecza złościwego, [11] »(143:11b) wytargń mie. (143:12) Wytargni mie z ręki synow cudzych, jichże usta mołwiła są prozność a prawica jich prawica złości, [12] »(143:13) jichże synowie jako nowi szczepowie we młodości swojej. (143:14) Cory jich kazane, pokraszony jako podobieństwo kościoła. [13] »(143:15) Piwnice jich pełny, rzygające z tego w ono. (143:16a) Owce jich kotny, opłwite w chodziech swoich, [14] »(143:16b) wołowie jich tłuści. (143:17) Nie jest padzenie ści❬a❭ny ani przeście, ani wołanie w ulicach jich. [15] »(143:18) Błogosławiony rzekli lud, jemu są ty, błogosławiony lud, jegoż Gospodzin Bog jego. 
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl