Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 146
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid. (145:1a) Chwali, dusza moja, Gospodna! [2] »(145:1b) Będę chwalić Gospodna w żywocie moim, będę piać Bogu memu, dokąd jeśm. [3] »(145:2) Ni pwajcie ❬w książęta❭, w syny ludzkie, w jichże nie zbawienia. [4] »(145:3) Wynidzie duch jego i wroci sie w ziemię swoję, w on dzień zginą wszystki myśli jich. [5] »(145:4a) Błogosławiony, jegoż Bog Jakobow pomocnik jego, nadzieja jego w Gospodnie Bo❬d❭ze jego, [6] »(145:4b) jenże uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, (145:5a) jenże strzeże prawdy na wieki, [7] »(145:5b) czyni sąd krzywdę cirpiącym, daje karmią łacznym. (145:6a) Gospodzin wypuszcza spięte, [8] »(145:6b) Gospodzin oświeca ślepe, (145:7) Gospodzin wzwysza srażone, Gospodzin miłuje prawdziwe, [9] »(145:8) Gospodzin strzeże wchod❬ni❭ow, sirotę i wdowę przymie a drogi grzesznych rozproszy. [10] »(145:9) Będzie krolować Gospodzin na wieki, Bog twoj, Syjon, w pokolenie i w pokolenie. 
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl