Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 27
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(26:1) Gospodzin oświecenie moje i zbawienie moje, jegoż sie będę bać. (26:2) Gospodzin odjimca żywota mego, przed nimże będę deć. [2] »(26:3) Gdy sie bliżą ku mnie szkodnicy, aby jedli mięso moje, (26:4) jiż mie męcą, nieprzyjaciele moji, ci sie rozniemogli są i powalili sie. [3] »(26:5) Acz ustawią przeciw mnie grody, nie będzie sie bać sierce moje. (26:6) Acz wstaną przeciw mnie boje, w tem ja będę pwać. [4] »(26:7) Jednej prosiłeśm u Gospodna, tej będę dobywać, bych przebywał w domu bożem wszytki dni żywota mego, (26:8) abych widział wolą bożą, bych nawiedził kościoł jego. [5] »(26:9) Bo skrył mię w stanu swym, w dzień złych zaszczycił mie we skryciu stana swego. (26:10a) Na opoce powyszył mie, [6] »(26:10b) a ninie powyszył głowę moję nad nieprzyjaciołmi mojimi. (26:11) Obszedł jeśm i obietował jeśm w kościele jego, obietę wołania piać będę i psalmy czyść będę Gospodnu. [7] »(26:12) Usłyszy, Gospodnie, głos moj, jimże jeśm wołał k tobie, slutuj sie nade mną i wysłuchaj mie. [8] »(26:13) Tobie rzekło sierce moje, szukało ciebie lice moje, lice twoje, Gospodnie, będę szukał. [9] »(26:14) Nie odwracaj lica twego ode mnie, nie odstępaj w gniewie od sługi twego. (26:15) Pomocnik moj jeś ty; nie odstaj mie ni odrzucaj mie, Boże, zbawicielu moj. [10] »(26:16) Bo ociec moj i mać moja opuścili mie, ale Gospodzin przyjął mie. [11] »(26:17) Zakon położ mi, Gospodnie, na drodze twej i nawiedzi mie na ścieżkę prawą prze nieprzyjaciele moje. [12] »(26:18) Nie dawaj mie miedzy dusze zamącające mie, bo powstali przeciwo mnie świadkowie złośni i sełgała jest złość sobie. [13] »(26:19) Wierzę uźrzeć dobra boża w ziemi żywących. [14] »(26:20) Pożdzi Gospodna, mężnie czyń i poćwirdzono będzie sierce twoje, i ożydaj Gospodna. 
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl