Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 28
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(27:1) K tobie, Gospodnie, wołać będę, Boże moj, nie milczy ode mnie; by niegdy nie milczał ode mnie i przypodoban będę zstępującym w otchłań. [2] »(27:2) Wysłuchaj, Gospodnie, głos prośby mojej, gdy ciebie proszę, gdy wzdzigaję ręce moje ku kościołowi świętemu twemu. [3] »(27:3) By nie jednako mie dał z grzeszniki a z czyniącymi złość nie zgubiaj mie, (27:4) jiż to mołwią pokoj z swymi bliźnimi, ale źle w siercach jich. [4] »(27:5) Daj jim podług jich skutkow i podług jich lichoty nalezienia. (27:6) Podług skukow ręku jich daj jim, wroć odpłacenie jich jim. [5] »(27:7) Bo nie urozumieli skutkow bożych i we skutki ręku jich skazisz je a nie usiedlisz jich. [6] »(27:8) Pochwalon bądź Gospodzin, bo usłyszał jest głos prośby twojej. [7] »(27:9) Gospodzin pomocnik moj i odjimca moj a weń pwało sierce moje i upomożon jeśm. (27:10) I zakwitło ciało moje i z wolej mojej spowiedać sie będę jemu. [8] »(27:11) Gospodzin moc luda swego i pomocnik zbawienia pomazańca swego jest. [9] »(27:12) Zbawion uczyń lud twoj, Gospodnie, i pożegnaj dziedzinę twoję, i opiekaj sie jimi, i powyszy je aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl