Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 29
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (28:1) Przynieście Gospodnu synowie boży, przynieście Gospodnu syny barańcze. [2] »(28:2) Przynieście Gospodnu sławę i cześć, przynieście Gospodnu sławę imieniu jego, kłaniajcie sie Gospodnu w domu świętym jego. [3] »(28:3) Głos boży nad wodami, Bog wielmostwa zagrzmiał, Gospodzin nad wielim wod. [4] »(28:4) Głos boży w mocy, głos boży w wielebności. [5] »(28:5) Głos boży połamający cedry i złomi Gospodzin cedry libań❬s❭kie. [6] »(28:6) I pomniejszy je jako cielę libańskie, a miły jako syn jednorożcow. [7] »(28:7a) Głos boży rozkrawający płomień ogniowy, [8] »(28:7b) głos boży zbijającego puszczą; i poruszy Gospodzin puszczą Kades. [9] »(28:8) Głos boży gotującego jelenia i wzjawi puszcze a w kościele jego wszytcy rzeką sławę. [10] »(28:9) Gospodzin w powodziu bydlić każe i siędzie Gospodzin krol na wieki. [11] »(28:10) Gospodzin moc ludu swemu da, Gospodzin błogosławić będzie ludu swemu w pokoju. 
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl