Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 30
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(29:1) Powyszszę cie, Gospodnie, bo jeś przyjął mnie aniś ucieszył nieprzyjaciele moje nade mną. [2] »(29:2) Gospodnie, Boże moj, wołałeśm k tobie i uzdrowiłeś mie. [3] »(29:3) Gospodnie, wywiodł jeś od piekła duszę moję, zbawiłeś mie od zstępujacych w otchłań. [4] »(29:4) Śpiewajcie Bogu, święci jego, i spowiedajcie sie pamięci świątości jego. [5] »(29:5) Bo gniew w zagniewaniu jego a żywot w wolej jego. (29:6) Do wieczora przebędzie płacz, a do jutrznie wiesiele. [6] »(29:7) Ale ja rzekł jeśm w opłwitości mojej: Nie poruszon będę na wieki. [7] »(29:8) Gospodnie, w wolej twojej dał jeś krasie mojej moc. (29:9) Odwrocił jeś oblicze twoje ode mnie i udziełan jeśm smęcien. [8] »(29:10) K tobie, Gospodnie, wołać będę i Boga mego prosić będę. [9] »(29:11) Ktory użytek we krwi mojej, gdy zstąpię we skazę? (29:12) Aza spowiedać sie będzie tobie proch albo wzjawi prawdę twą? [10] »(29:13) Usłyszał Bog i slutował sie nade mną, Gospodzin udziełan pomocnik moj. [11] »(29:14) Obrociłeś płacz moj w wiesiele mnie, skrajałeś wor moj i ogardnąłeś mie wiesielim, [12] »(29:15) aby piała tobie sława moja i bych nie skruszon. Gospodnie Boże moj, na wieki spowiedać sie będę tobie. 
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl