Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 42
«  Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42 Księga Psalmów 43  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(41:1) Jakoż żąda jeleń do studzien wod, tako żąda dusza moja k tobie, Boże. [2] »(41:2) Żądała jest dusza moja ku Bogu, studnicy żywej. Gdy przydę i pokażę sie przed licem bożym? [3] »(41:3) Były mi słzy moje chlebowie we dnie i w nocy, gdy mi mołwią na każde: Gdzie jest Bog twoj? [4] »(41:4) To wspomionął jeśm i wylił jeśm duszę moję w mię, bo pojdę w miasto stanu dziwnego aż do domu bożego (41:5) w głosie wiesiela i w spowiedzi źwięk kochającego sie. [5] »(41:6) Przecz smętna jeś, dusza moja, i czemu mie męcisz? (41:7a) Pwaj w Boga, bo jeszcze będę sie jemu spowiadać; zbawienie lica mego [6] »(41:7b) i Bog moj. (41:8) Ku mnie samemu dusza moja smęciła sie jest, przetoż pomnieć będę ciebie z ziemie jordań❬s❭kie i od Hermona, małej gory. [7] »(41:9) Głębokość głębokości wzywa w głosie źrzodł twoich. (41:10) Wszytki wysokości twoje i wełny twoje[j] na mię poszły. [8] »(41:11) We dnie kazał Gospodzin miłosierdzie swoje a w nocy pienie jego. (41:12a) U mnie modlitwa Bogu żywota mego. [9] »(41:12b) Rzekę Bogu: Przyjemca moj jeś, (41:13) przecz jeś zapomniał mnie i przecz smęcien chodzę, gdy mie męci nieprzyjaciel? [10] »(41:14) Gdy ścirają sie kości moje, urągali są sie mnie, co mie męcą, nieprzyjaciele moji, (41:15a) gdy mi mołwią na każdy dzień: Gdzie jest Bog twoj? [11] »(41:15b) Przecz jeś smętna, dusza moja, i przecz mie mącisz? (41:16) Pwaj w Boga, bo jeszcze sie będę jemu spowiadać; zbawienie oblicza mego i Bog moj. 
«  Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42 Księga Psalmów 43  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl