Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 5
«  Księga Psalmów 4 Księga Psalmów 5 Księga Psalmów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidow psalm. (5:1) Słowa moja uszyma usłuchni, Gospodnie, rozumiej wołanie moje. [2] »(5:2) Posłuchni głosu modlitwy mojej, krolu moj i Boże moj! (5:3a) Bo ciebie prosić będę, [3] »(5:3b) Gospodnie, rano posłuchaj głos moj. (5:4a) Rano będę stać przed tobą i uźrzę[4] »(5:4b) iż nie Bog chcący złości ty jeś. (5:5a) Ani przy tobie będzie przebywać złościwy, [5] »(5:5b) ani zostaną niesprawiedliwi przed oczyma twoima. (5:6a) Zawidziałeś wszystki, jiż czynią złość; [6] »(5:6b) zgubisz wszystki, jiż mowią łeż. (5:7a) Człowieka krwie winnego i zdradnego żadzić sie będzie Gospodzin. [7] »(5:7b) Ale ja w mnostwie miłosierdzia twego (5:8) wnidę w dom twoj, pokłonię sie u kościoła świętego twego w bojaźni twojej. [8] »(5:9) Gospodnie, prowadź mie w prawdzie twojej, dla wrogow moich rzędzi przed obliczym twoim drogę moję. [9] »(5:10) Bo nie jest w uściech jich prawda, sierce jich prozno jest. (5:11a) Grob otworzony jest jich gardło, języki swoimi zdradnie czynili; [10] »(5:11b) sędzi je, Boże. (5:12) Swal je od myśli jich, podług mnostwa złości jich wypędź je, bo wezwroszyli ciebie, Gospodnie. [11] »(5:13) I daj sie wiesielić wszystkim, jiż w tobie nadzieję mają, na wieki radować sie będą i przebywać będziesz w nich. (5:14a) Wielbić sie będą w tobie wszystcy, jiż miłują imię twoje; [12] »(5:14b) bo ty przeżegnasz sprawiedliwemu. (5:15) Gospodnie, jako szczytem dobrej wolej twojej koronował jeś nas. 
«  Księga Psalmów 4 Księga Psalmów 5 Księga Psalmów 6  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl