Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 52
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida, kiedy przyszedł Doek idumejski i zwiastował Saulowi, iż przyszedł Dawid w dom Abimelech. (51:1) Co sie chwalisz we złości, jenże mocen jeś w lichocie? (51:2a) Wszytek dzień [2] »(51:2b) krzywdę myślił język twoj, jako brzytwa ostra uczynił jeś łeż. [3] »(51:3) Miłowałeś złość nad dobroć, lichotę więcej niże mołwić prawdę. [4] »(51:4) Miłował jeś wszytka słowa zdradności językiem łżywym. [5] »(51:5) Przeto Bog skazi cie do końca i wykręci, i wyniesie cie z pr❬z❭ebytka twego i korzeń twoj z ziemie żywych. [6] »(51:6a) Uźrzą prawdziwi i będą sie bać, i będą sie nań śmiać, i rzeką: [7] »(51:6b) Owo człowiek, jen jest Boga nie położył pomocnika swego, (51:7) ale pwał jest w mnostwie bogactw swych i przemogł w prozności swojej. [8] »(51:8) Ale ja jako oliwa dająca owoc w domu bożem pwał jeśm w miłosierdzie boże na wieki i na wieki wiekom. [9] »(51:9) Chwalić cie będę na wieki, bo jeś to uczynił, i czakać będę imienia twego, dobre bo jest przed świętymi twymi. 
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl