Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 88
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidow(!). (87:1) Gospodnie Boże zbawienia mego, we dnie wołał jeśm i w nocy przed tobą. [2] »(87:2) Wnidź przed cię modlitwa moja, nakłoń ucho twe na prośbę moję. [3] »(87:3) Bo napełniona jest złościami dusza moja a żywot moj piekłu sie przybliżył. [4] »(87:4a) Mniman jeśm z stąpającymi w jezioro, uczyniłeśm sie jako człowiek przez pomocy, [5] »(87:4b) miedzy martwymi wolen, (87:5) jako ranieni śpiąc w grobiech, jichże nie pomnisz więcej, a oni z ręki twej odpędzeni są. [6] »(87:6) Położyli mie w jezierze niższym, we ćmach i w ciemności śmierci. [7] »(87:7) Nade mną stwirdził sie gniew twoj i wszystki wody twe wwiodł jeś na mię. [8] »(87:8) Daleko uczynił jeś znane moje ode mnie, położyli mnie w żadzenie sobie. (87:9a) Zdradzon jeśm a nie wychodziłem, [9] »(87:9b) oczy moje schorzały przed stradzą. (87:10) Wołał jeśm k tobie, Boże, wszystek dzień, rozszyrzyłeśm k tobie ręce moje. [10] »(87:11) Aza martwym czynić będziesz dziwy? Albo lekarze wkrzeszą i chwalić cie będą? [11] »(87:12) Aza kto prawić będzie w grobie miłosierdzie twe a prawdę twoję w [ziemi] zgubieniu[12] »(87:13) Aza poznany będą we ćmach dziwy twoje a sprawiedlność twa w ziemi zapomnienia[13] »(87:14) I ja k tobie, Boże, wołał jeśm, i rano modlitwa moja uprzedzi cie. [14] »(87:15) Czemu, Boże, odganiasz modlitwę moję, odwracasz oblicze twoje ode mnie? [15] »(87:16) Ubogi jeśm ja i w robotach od młodości moje, powyszszon ale, uśmierzon jeśm i zamącon. [16] »(87:17) Na mię szli gniewowie twoi i strachy twoje zamąciły mie. [17] »(87:18) Ogardnęły mie jako woda wszego dnia, ogardnęły mie pospołu. [18] »(87:19) Oddalił jeś ode mnie przyjaciela i bliższego, i znane moje od nędze. 
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl