Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Habakuka » Rozdział 3
«  Księga Izajasza 38 Księga Habakuka 3  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[2] »(1) Boże, słyszał jeśm słyszenie twoje i bał jeśm sie. (2) Boże, działo twoje w pośrod lat ożywi je! (3) Weśrod lat zjawisz; gdy gniewien będziesz, miłosierdzia wspomieniesz. [3] »(4) Bog od południa przydzie a święty od gory Faran. (5) Pokryła niebo sława jego a chwały jego pełna jest ziemia. [4] »(6) Blask jego jako światłość będzie, rogowie w ręku jego, (7a) tamo skryta jest moc jego; [5] »(7b) przed obliczym jego pojdzie śmierć, (8a) wynidzie przed nogi jego dyjabeł. [6] »(8b) Stał i mierzył ziemię, (9) poźrzał i rozpłoszył pogany, i starty są gory świeckie. (10) Nakłoniony są pagorki świeccy od drog wieczności jego. [7] »(11) Prze złość widziałeśm rozpięcia etyjopskie, zamącą sie skory zie❬mie❭ Madyjan. [8] »(12) Aza w rzekach rozgniewał jeś sie, Boże? Albo w rzekach rosierdzie twoje? Albo w morzu nielubość twoja, (13) jenże wsiadasz na konie twoje a wozowie twoji zbawienie? [9] »(14) Wskrzeszając wskrzesisz łęczyszcze twoje, przysięgi postaciam, jeż zmowił jeś, [10] »(15) rzeki zdzierzesz ziemie. Widziały cie [wody] i żałowały gory, kałuż wod poszedł, (16) dała głębokość głos swoj, wysokość ręce swoje podźwigła. [11] »(17) Słońce i miesiąc stały w przebytku swoim, w światłości strzał twoich, pojdą w plszczeniu błyskającego kopija twego. [12] »(18) We skrżytaniu podepcesz ziemię, w rosierdziu urześniesz pogany. [13] »(19) Wyszedł jeś we zbawienie luda twego, we zbawienie z pomazańcem twoim. (20) Wybił jeś głowę z domu niemiłościwego, odkrył jeś założenie ❬jego❭ aż do szyjej. [14] »(21) Zaklął jeś ❬s❭ceptra jich, głowę bojujących jich, przychodzące jako wicher na rozegnanie mie. (22) Wiesiele jich jako jego, jen żrze ubogiego na uchylu. [15] »(23) Drogę uczynił jeś w morzu koniom twoim w błocie wod wiela. [16] »(24) Słyszał jeśm i smęcił sie brzuch moj, od głosa zadrżały wargi moje. (25) Wnidzi sprochniałość w kości moje i pode mną pogmyrze, (26) abych odpoczynął w dzień smętka a wstąpił ku ludu ogardnionemu naszemu. [17] »(27) Fik wiem nie zakwcie i nie będzie płodu w wiennicach. (28) Sełże działo oliwne i pola nie przyniosą karmiej. (29) Odkrojone będzie z owczarnie skocię i nie będzie pice w jaślech. [18] »(30) Ale ja w Bodze wiesielić sie będę i radować sie będę w Bodze, Jesu mojem. [19] »(31) Bog Gospodzin moc moja i postawi nogi moje jak jelenie, (32) i na wysokości moje powiedzie mie wiciężca w psalmiech śpiewającego. 
«  Księga Izajasza 38 Księga Habakuka 3  


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl