Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Izajasza » Rozdział 38
«  Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 38 Księga Habakuka 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[10] »Ja rzekł jeśm: Weśrod dniow moich pojdę do wrot pkielnych. Szukał jeśm ostatka lat moich. [11] »Rzekł jeśm: Nie uźrzę Gospodna Boga w ziemi żywiących. Nie weźrzę na człowieka więcej i na przebywającego pokoja. [12] »(12) Pokolenie moje odjęto jest ❬...❭ ode mnie jakoby przebytek pastuchow. (13) Przestrzyżon jest jako od tkącego żywot moj, gdym jeszcze tkan, przestrzygł mie; od zarania aż do wieczora dokonasz mie. [13] »(14) Pwał jeśm aż do zarania; jako lew tako starł wszytki kości moje; (15a) od zarania aż do wieczora dokonasz mie. [14] »(15b) Jako pisklę jastkołczyno tako będę wołać, myślić będę jako gołębica. (16) Pomdlony są oczy moje wzglądając na wyszszą. (17a) Boże, usile cirpię, odpowiedz za mię! [15] »(17b) Co rzekę albo co odpowie mnie, gdyż ja sam jeśm uczynił? (18) Wspomionę tobie wszytka lata moja w gorzkości duszy mojej. [16] »(19a) Gospodnie, takoli żywą a w takich żywot ducha mego, umorzysz mie i ożywisz mie. [17] »(19a) Owa w pokoju gorzkość moja przegorzka, (20) ale ty wytargł jeś duszę moję, aby nie zginęła, porzucił jeś za chrzbiet twoj wszytki grzechy moje. [18] »(21) Bo pkieł nie będzie spowiadać sie tobie ani śmierć będzie chwalić ciebie; nie będą czakać, jiż to zstąpają w jezioro, prawdy twojej. [19] »(22) Żywący, żywący ten będzie sie spowiadać tobie, ja❬ko❭ i ja dzisia; ociec synom jawną uczyni prawdę twoję. [20] »(23) Gospodnie, zbawionym mie uczyń, a psalmy nasze będziem piać w wszelikie dni żywota naszego w domu gospodnowem. 
«  Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 38 Księga Habakuka 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl