Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Izajasza » Rozdział 12
«  Księga Psalmów 150 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalić będę ciebie, Gospodnie, we wszem siercu moim, bo rozgniewał jeś sie na mię a obrocił jeś sie i ucieszył jeś mie. [2] »(2) Owa Bog, zbawiciel moj, śmiele będę czynić a nie będę sie bać, (3) bo moc moja i chwała moja Gospodzin i uczynił jest sie mnie we zbawienie. [3] »(4a) Będziecie czyrpać wodę w wiesielu z studzien zbawicielowych [4] »(4b) i będziecie mołwić w on dzień: Chwalcie Gospodna a wzywajcie imię jego, (5) zjawcie w ludzioch wynalezienia jego, pamiętajcie, iże wysokie jest imię jego! [5] »(6) Pojcie Gospodnu, bo wielmożnie uczynił, zjawcie to we wszelikiej ziemi! [6] »(7) Raduj sie i chwali, przebytku Syjon, bo wieliki weśrod ciebie święty Israhel. 
«  Księga Psalmów 150 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 38  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl