Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 12
«  Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tym czasie Jezus szedł w sabat przez zboża, a Jego uczniowie łaknęli i zaczęli rwać kłosy i jeść. [2] »A gdy ujrzeli to faryzeusze, powiedzieli do Niego: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w sabat. [3] »A On powiedział im: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy łaknął, on i ci, którzy byli z nim? [4] »Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby ofiarne, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy byli z nim, tylko samym kapłanom. [5] »Czy nie czytaliście w Prawie, że w sabat kapłani w świątyni profanują sabat, a są bez winy? [6] »Ale mówię wam, że tu jest ktoś większy niż świątynia. [7] »A gdybyście wiedzieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępilibyście niewinnych. [8] »Albowiem Syn Człowieczy jest Panem i sabatu. [9] »I odszedł stamtąd, i przyszedł do ich synagogi. [10] »I oto był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali Go, mówiąc tak, aby Go oskarżyć: Czy wolno uzdrawiać w sabat? [11] »A On powiedział im: Kto spośród was okaże się człowiekiem, który mając jedną owcę, jeśli mu ta w sabat wpadnie do dołu, nie chwyci jej i nie wyciągnie? [12] »O ile więc ważniejszy jest człowiek od owcy! Tak więc dozwolone jest dobrze czynić w sabat. [13] »Wtedy powiedział do tego człowieka: Wyciągnij swoją rękę; a on ją wyciągnął i stała się zdrowa jak i druga. [14] »A gdy faryzeusze wyszli, przyjęli plan przeciwko Niemu, by Go zniszczyć. [15] »Jezus więc, mając tego świadomość, odszedł stamtąd, a szły za Nim wielkie tłumy, a On uzdrowił ich wszystkich. [16] »I stanowczo im nakazał, aby Go nie ujawniali. [17] »Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: [18] »Oto mój sługa, którego wybrałem, mój Umiłowany, w którym moja dusza znalazła upodobanie. Złożę na Nim mojego Ducha, a On oznajmi sąd narodom; [19] »Nie będzie się spierał, ani nie będzie krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu; [20] »Trzciny zgniecionej nie złamie, a lnu tlącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa; [21] »A w imieniu Jego narody będą pokładać nadzieję. [22] »Wtedy przyprowadzono do Niego opętanego przez demona, który był ślepy i niemy. I uzdrowił go, tak że ślepy i niemy mówił i widział. [23] »I zdumiały się wszystkie tłumy, i mówiły: Czy Ten nie jest synem Dawida? [24] »A gdy faryzeusze to usłyszeli, powiedzieli: Ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów. [25] »Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo podzielone wewnętrznie, pustoszeje, i każde miasto albo dom, wewnętrznie podzielony, nie ostoi się. [26] »A jeśli szatan wygania szatana, to został wewnątrz podzielony; jak więc ostoi się jego królestwo? [27] »A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, to przez kogo wyganiają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. [28] »A jeśli ja przez Ducha Bożego wyganiam demony, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. [29] »Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i zagrabić jego rzeczy, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza? Dopiero wtedy ograbi jego dom. [30] »Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. [31] »Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo zostaną ludziom odpuszczone; natomiast bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie ludziom odpuszczone. [32] »I ktokolwiek powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, zostanie mu odpuszczone; ale kto mówiłby przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie mu odpuszczone, ani w tym wieku, ani w tym mającym nadejść. [33] »A uczyńcie dobre drzewo, to i owoc jego będzie dobry; albo dopuśćcie by drzewo zgniło, to i jego owoc będzie zgniły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo. [34] »Płody żmij! Jak możecie mówić dobrze, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta. [35] »Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. [36] »Mówię wam natomiast, że z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu; [37] »Gdyż ze swoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego, i ze swoich słów zostaniesz potępiony. [38] »Wtedy odpowiedzieli niektórzy z uczonych w Piśmie i z faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu! Chcemy od Ciebie zobaczyć znak. [39] »A On w odpowiedzi, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, a znak nie będzie mu dany, chyba że znak proroka Jonasza. [40] »Albowiem tak jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. [41] »Mężowie z Niniwy powstaną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, bo upamiętali się wskutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz. [42] »Królowa Południa zostanie wzbudzona na sądzie z tym pokoleniem i potępi je, bo przyszła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj ktoś więcej niż Salomon. [43] »A gdy nieczysty duch wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. [44] »Wtedy mówi: Wrócę do swojego domu, z którego wyszedłem; i przychodząc, znajduje go niezajętym, zamiecionym i przyozdobionym. [45] »Wtedy idzie i bierze z sobą siedem innych duchów gorszych od siebie, i gdy wejdą tam, mieszkają; i końcowy stan tego człowieka jest gorszy, niż początkowy. Tak też będzie i z tym złym pokoleniem. [46] »A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i Jego bracia stali na zewnątrz, szukając sposobności, by z Nim pomówić. [47] »A powiedział do Niego ktoś: Oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz, i szukają sposobności, by z Tobą pomówić. [48] »A On w odpowiedzi, rzekł temu, co o tym Mu oznajmił: Kto jest moją matką? I kim są moi bracia? [49] »I gdy wyciągnął rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! [50] »Ktokolwiek bowiem czyniłby wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. 
«  Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl