Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 14
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tym czasie tetrarcha Herod usłyszał wieść o Jezusie. [2] »I powiedział swoim sługom: To jest Jan Chrzciciel; on został wzbudzony z martwych, i przez to dokonują się w Nim dzieła mocy. [3] »Albowiem Herod schwytał Jana, związał go i umieścił w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, swojego brata. [4] »Bo Jan mówił mu: Nie wolno ci jej mieć za żonę. [5] »I chciał go zabić, ale bał się ludu; albowiem mieli go za proroka. [6] »A gdy obchodzono dzień narodzin Heroda, córka Herodiady tańczyła pośrodku gości i spodobała się Herodowi. [7] »Dlatego pod przysięgą przyrzekł jej dać o cokolwiek poprosi. [8] »A ona została namówiona przez swoją matkę, i mówi: Daj mi tu na tacy głowę Jana Chrzciciela. [9] »I zasmucił się król, ale z powodu przysięgi i z powodu współbiesiadników rozkazał jej dać. [10] »Posłał więc i ściął głowę Jana w więzieniu. [11] »I przyniesiono jego głowę na tacy, i dano dziewczynce, a ona zaniosła ją swojej matce. [12] »Potem przyszli jego uczniowie, zabrali ciało i pogrzebali je; a potem poszli i oznajmili o tym Jezusowi. [13] »A gdy Jezus to usłyszał, wycofał się stamtąd w łodzi na miejsce odludne, by pozostać na osobności; a tłumy słysząc o tym, podążały za Nim pieszo z miast. [14] »A Jezus wyszedł i zobaczył wielki tłum; zlitował się nad nim i uzdrawiał ich chorych. [15] »A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego Jego uczniowie, mówiąc: To miejsce jest puste, a właściwa pora już przeminęła; rozpuść te tłumy, aby odeszły do wiosek i kupiły sobie żywności. [16] »A Jezus powiedział im: Nie mają potrzeby odchodzić; wy dajcie im jeść. [17] »Ale oni powiedzieli do Niego: Mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby. [18] »A On powiedział: Przynieście mi je tutaj. [19] »A gdy rozkazał tłumom usiąść na trawie i wziął pięć chlebów, i dwie ryby, spojrzał w górę ku niebu, błogosławił, a gdy połamał chleby, dał uczniom, a uczniowie tłumom. [20] »I jedli wszyscy, i zostali nasyceni; i zebrali to, co zbywało, dwanaście pełnych koszy kawałków. [21] »A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, bez kobiet i dzieci. [22] »I zaraz Jezus przymusił swoich uczniów, aby wstąpili do łodzi i wyprzedzili Go na drugą stronę, aż On rozpuści tłumy. [23] »A gdy rozpuścił tłumy, wstąpił na górę, aby się modlić na osobności; a gdy nastał wieczór, był tam sam. [24] »Łódź natomiast była już na środku morza, nękana przez fale; albowiem wiatr był przeciwny. [25] »A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. [26] »A gdy uczniowie ujrzeli Go chodzącego po morzu, zatrwożyli się, mówiąc: To jest zjawa! I krzyczeli ze strachu. [27] »Lecz Jezus zaraz powiedział do nich, mówiąc: Ufajcie! Ja jestem! Nie bójcie się! [28] »A Piotr w odpowiedzi, rzekł do Niego: Panie! Jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. [29] »A On powiedział: Przyjdź! I Piotr wyszedł z łodzi, a idąc po wodzie, przyszedł do Jezusa. [30] »Lecz gdy ujrzał gwałtowny wiatr, zląkł się, i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie! [31] »A Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział do niego: O małej wiary! Dlaczego zwątpiłeś? [32] »A gdy weszli do łodzi, wiatr się uciszył. [33] »Ci natomiast, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali Mu pokłon, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. [34] »A gdy przeprawili się, przyszli do ziemi Genezaret. [35] »I rozpoznali Go mężowie z tego miejsca, i posłali wiadomość do wszystkich w tej okolicy i przyniesiono do Niego wszystkich, którzy mieli się źle. [36] »I prosili Go, aby mogli tylko dotknąć skraju Jego szaty; a ilu dotknęło, tylu zostało uzdrowionych. 
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl