Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 17
«  Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17 Ewangelia Mateusza 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę na osobności. [2] »I został przemieniony przed nimi, i rozjaśniło się Jego oblicze jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. [3] »I oto zostali ukazani im Mojżesz i Eliasz, wspólnie z Nim rozmawiający. [4] »A Piotr zwracając się, powiedział do Jezusa: Panie! Dobrze nam tu być; jeśli chcesz, zrobimy tu trzy namioty: Tobie jeden, Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden. [5] »A gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlisty zacienił ich; i oto odezwał się głos z obłoku, mówiący: Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. [6] »A uczniowie, gdy to usłyszeli, upadli na swoją twarz i bardzo się bali. [7] »A gdy podszedł Jezus, dotknął się ich i powiedział: Wstańcie i nie bójcie się. [8] »A oni podnieśli swoje oczy i nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. [9] »A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych. [10] »I zapytali Go uczniowie Jego, mówiąc: Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz? [11] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Eliasz istotnie najpierw przyjdzie i wszystko naprawi; [12] »Lecz mówię wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili z nim, co chcieli; tak i Syn Człowieczy ma cierpieć przez nich. [13] »Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. [14] »I gdy oni przyszli do ludu, podszedł do Niego człowiek, który upadł przed Nim na kolana, [15] »I powiedział: Panie! Zmiłuj się nad moim synem; bo jest epileptykiem i strasznie cierpi; bo często wpada w ogień, i często w wodę. [16] »I przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. [17] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł: O pokolenie bez wiary i przewrotne! Jak długo będę z wami? Jak długo będę was znosić? Przynieście mi go tutaj. [18] »I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. [19] »Wtedy podeszli na osobności uczniowie do Jezusa i powiedzieli do Niego: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? [20] »A Jezus powiedział do nich: Z powodu waszej niewiary; zaprawdę bowiem mówię wam: Jeśli macie wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, i przeniesie się, a nic nie będzie dla was niemożliwe. [21] »Natomiast ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. [22] »A gdy przebywali w Galilei, Jezus powiedział do nich: Syn Człowieczy ma być wydany w ręce ludzi, [23] »I zabiją Go, a trzeciego dnia powstanie z martwych. I bardzo się zasmucili. [24] »A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy didrachmy i powiedzieli: Czy nauczyciel wasz nie płaci podatku didrachmowego? [25] »Powiedział: Tak. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Królowie ziemi od kogo biorą cło albo podatek? Od swoich synów, czy od obcych? [26] »Piotr odpowiedział Mu: Od obcych. Jezus powiedział do niego: A więc synowie są wolni. [27] »Jednak, abyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze i zarzuć haczyk, weź pierwszą wyciągniętą rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz stater; zabierz go i daj im za mnie i za siebie. 
«  Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17 Ewangelia Mateusza 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl