Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 24
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy Jezus wyszedł i odchodził ze świątyni, podeszli Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni. [2] »A Jezus powiedział im: Czy nie dostrzegacie tych wszystkich wydarzeń? Zaprawdę mówię wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie zostanie zwalony. [3] »A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy staną się te wydarzenia, i jaki jest znak Twojego przyjścia oraz końca tego wieku? [4] »A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. [5] »Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem Mesjasz; i wielu zwiodą; [6] »I usłyszycie o wojnach i wieści z wojen. Uważajcie, abyście się nie trwożyli; bo trzeba, aby stały się te wszystkie wydarzenia; ale to jeszcze nie koniec. [7] »Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i zarazy, a miejscami trzęsienia ziemi. [8] »A wszystkie te wydarzenia, to początek bólów porodowych. [9] »Wtedy wydawać was będą na udrękę, i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. [10] »I wtedy wielu zostanie zgorszonych, i jedni drugich wydadzą, i jedni drugich znienawidzą. [11] »I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. [12] »A z powodu rozmnożenia się bezprawia, miłość wielu oziębnie. [13] »Ale kto wytrwa aż do końca, ten zostanie ocalony. [14] »I zostanie ogłoszona ta Ewangelia Królestwa w całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. [15] »Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której zostało powiedziane przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym – kto czyta, niech rozumie! [16] »Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; [17] »Kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby coś wziąć ze swojego domu; [18] »A kto jest na roli, niech ponownie nie wraca, by wziąć swoje szaty. [19] »A biada kobietom w ciąży i karmiącym w te dni! [20] »Módlcie się więc, aby ucieczka wasza nie nastąpiła zimą, ani w sabat. [21] »Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jaki nie zaistniał od początku świata aż do teraz, ani jakiego z pewnością nie będzie. [22] »A gdyby nie były skrócone te dni, nikt nie zostałby uratowany; ale ze względu na wybranych będą skrócone te dni. [23] »Jeśli wtedy ktoś by wam powiedział: Oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. [24] »Albowiem powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak aby zwieść, o ile można, i wybranych. [25] »Oto wam przepowiedziałem. [26] »Jeśli więc powiedzieliby wam: Oto jest na pustyni, nie wychodźcie; oto jest w alkierzach, nie wierzcie. [27] »Albowiem jak błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widziana aż na zachodzie, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. [28] »Gdzie bowiem jest padlina, tam gromadzą się orły. [29] »A zaraz po ucisku tych dni słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swojej jasności, i gwiazdy spadać będą z nieba, a moce niebieskie zostaną poruszone. [30] »I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą bić się w piersi wszystkie plemiona ziemi, i zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z mocą i z wielką chwałą. [31] »I pośle swoich aniołów z trąbą o potężnym dźwięku, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron, od jednego krańca nieba aż po drugi kraniec. [32] »A od figowca nauczcie się tego oto podobieństwa: Gdy jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. [33] »Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. [34] »Zaprawdę mówię wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się te wszystkie wydarzenia staną. [35] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje z pewnością nie przeminą. [36] »A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebios, tylko sam Ojciec mój. [37] »A tak, jak było za dni Noego, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. [38] »Albowiem jak za dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki, [39] »I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i uniósł wszystkich; takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. [40] »Wtedy dwóch będzie na roli; jeden będzie wzięty, a jeden pozostawiony; [41] »Dwie będą mleć na żarnach; jedna będzie wzięta, a jedna pozostawiona. [42] »Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. [43] »A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której straży ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. [44] »Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [45] »Kto więc jest tym wiernym i rozumnym sługą, którego pan jego ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? [46] »Błogosławiony ów sługa, którego jego pan gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego. [47] »Zaprawdę mówię wam, że go ustanowi nad całym swoim mieniem. [48] »A jeśliby powiedział ów zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, [49] »I zacząłby bić współsługi, a jeść i pić z pijakami, [50] »Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, [51] »I potnie go na kawałki, i wyznaczy mu dział równy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl