Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 25
«  Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25 Ewangelia Mateusza 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. [2] »A pięć z nich było roztropnych, a pięć głupich. [3] »Te głupie wzięły swoje lampy, lecz nie wzięły ze sobą oliwy. [4] »Lecz mądre wzięły oliwę w swoje naczynia wraz ze swoimi lampami. [5] »A gdy oblubieniec zwlekał, zdrzemnęły się wszystkie i spały. [6] »A w środku nocy rozległ się krzyk: Oto oblubieniec przychodzi; wychodźcie na jego spotkanie! [7] »Wtedy obudziły się wszystkie owe dziewice i uporządkowały swoje lampy. [8] »A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam z waszej oliwy, bo lampy nasze gasną. [9] »A mądre odpowiedziały, mówiąc: Jeszcze by nam i wam nie wystarczyło; idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. [10] »A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na uroczystości weselne; i drzwi zostały zamknięte. [11] »Lecz później przyszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam! [12] »A on w odpowiedzi, rzekł: Zaprawdę mówię wam, nie znam was. [13] »Czuwajcie więc; bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. [14] »Podobnie bowiem pewien człowiek odjeżdżając za granicę, przywołał swoje sługi i przekazał im swój dobytek; [15] »I temu wprawdzie dał pięć talentów, a temu dwa, a temu jeden, każdemu według jego możliwości, i zaraz odjechał. [16] »A poszedł ten, który wziął pięć talentów, obracał nimi i uzyskał drugie pięć talentów. [17] »Tak samo i ten, który wziął dwa, i on uzyskał drugie dwa. [18] »A ten, który wziął jeden, odszedł, rozkopał ziemię i schował srebro swojego pana. [19] »A po długim czasie przyszedł pan owych sług i rozlicza z nimi zapis rozrachunków. [20] »I przystąpił ten, który wziął pięć talentów, i przyniósł dalsze pięć talentów, mówiąc: Panie! Przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem nimi. [21] »A pan jego powiedział mu: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana. [22] »Przystąpił także i ten, który wziął dwa talenty, i powiedział: Panie! Powierzyłeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem nimi. [23] »Powiedział mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma; wejdź do radości swojego pana. [24] »A przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i powiedział: Panie! Poznałem cię, że jesteś człowiekiem twardym, że żniesz, gdzie nie siałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś; [25] »Bojąc się więc, odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi; oto masz to, co jest twoje. [26] »A w odpowiedzi, pan jego rzekł do niego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem; [27] »Trzeba było więc złożyć moje srebro u bankierów, a ja po przyjściu, odebrałbym to, co jest moje z zyskiem. [28] »Dlatego zabierzcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. [29] »Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane, i będzie obfitować; a temu, kto nie ma, i to, co ma, zostanie mu zabrane. [30] »A tego bezużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [31] »A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, i z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały. [32] »I zostaną zebrane przed Nim wszystkie narody, i oddzieli ich, jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. [33] »I postawi owce po swojej prawej stronie, a kozły po lewej stronie. [34] »Wtedy powie Król tym, po Jego prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego! Odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od założenia świata. [35] »Gdyż byłem głodny, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie; [36] »Byłem nagim, a przyodzialiście mnie; byłem chorym, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. [37] »Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i daliśmy Ci jeść? Albo pragnącym i daliśmy Ci pić? [38] »I kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, i przyjęliśmy Cię, lub nagim, i przyodzialiśmy Cię? [39] »I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie? [40] »A w odpowiedzi, Król powie im: Zaprawdę mówię wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. [41] »Potem powie i tym, którzy są po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, który jest przygotowany diabłu i jego aniołom. [42] »Albowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić; [43] »Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie; byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie; byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. [44] »Wtedy i oni Mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci? [45] »Wtedy odpowie im, mówiąc: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. [46] »I pójdą ci na karę wieczną; natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego. 
«  Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25 Ewangelia Mateusza 26  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl