Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 3
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w te dni przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej i mówiąc: [2] »Upamiętajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebios. [3] »To bowiem jest Ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie Jego ścieżki. [4] »A Jan miał odzienie z sierści wielbłąda i pas skórzany wokół swoich bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód polny. [5] »Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. [6] »I byli chrzczeni przez niego w Jordanie, wyznając swoje grzechy. [7] »A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do jego chrztu, powiedział im: Płody żmij! Kto wam pokazał, jak uciec od nadchodzącego gniewu? [8] »Przynoście więc owoce godne upamiętania; [9] »A nie mniemajcie, że możecie sobie mówić: Ojca mamy Abrahama; albowiem mówię wam, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. [10] »Już i siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień. [11] »Ja wprawdzie chrzczę was wodą ku upamiętaniu; Ten natomiast, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, Jemu nie jestem godny nosić sandałów. On was ochrzci w Duchu Świętym i ogniu. [12] »W Jego ręku jest wiejadło, i oczyści przewiewając swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym. [13] »Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby zostać przez niego ochrzczonym. [14] »Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja mam potrzebę zostać ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? [15] »A Jezus powiedział do niego: Ustąp teraz; w ten sposób bowiem przystoi nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. [16] »A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto zostały Mu otwarte niebiosa i widział Ducha Bożego, zstępującego jakby gołębica i przychodzącego na Niego. [17] »I oto rozległ się głos z nieba, mówiący: Ten jest Synem moim umiłowanym, w którym znalazłem upodobanie. 
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl