Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 5
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy On usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie. [2] »I otworzył swoje usta, i uczył ich, mówiąc: [3] »Błogosławieni ubodzy duchem, gdyż ich jest Królestwo Niebios. [4] »Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni zostaną pocieszeni. [5] »Błogosławieni łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię. [6] »Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, gdyż oni zostaną nasyceni. [7] »Błogosławieni miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. [8] »Błogosławieni czystego serca, gdyż oni zobaczą Boga. [9] »Błogosławieni czyniący pokój, gdyż oni zostaną nazwani synami Boga. [10] »Błogosławieni, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. [11] »Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć i prześladować, i mówić wszystkie złe słowa, kłamiąc przeciwko wam. [12] »Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata wasza w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. [13] »Wy jesteście solą ziemi; natomiast jeśli sól straci swój smak, czym ją posolą? Nie ma już nic ze swej siły, nadaje się tylko by zostać wyrzuconą na zewnątrz i deptaną przez ludzi. [14] »Wy jesteście światłem świata. Nie może zostać ukryte miasto leżące na górze. [15] »Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. [16] »Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebiosach. [17] »Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. [18] »Zaprawdę bowiem mówię wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska z pewnością nie przeminie z Prawa, aż się to wszystko stanie. [19] »Jeśli więc ktoś, rozwiązałby jedno z tych najmniejszych przykazań i tak nauczał ludzi, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, a ten, kto by czynił je i nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. [20] »Mówię bowiem wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitować bardziej niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, z pewnością nie wejdziecie do Królestwa Niebios. [21] »Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz mordował; a kto by mordował, będzie podlegał sądowi. [22] »A ja wam mówię, że każdy, kto jest rozgniewany na swojego brata bez powodu, będzie winien sądu; a kto powie swojemu bratu: Raka! będzie podlegał Sanhedrynowi; a kto powie: Głupcze! będzie wrzucony w ogień Gehenny. [23] »Jeśli więc przyniósłbyś swój dar na ołtarz i tam przypomniano by ci, że twój brat ma coś przeciwko tobie; [24] »Zostaw tam swój dar przed ołtarzem, i odejdź; najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i przynieś swój dar. [25] »Bądź tym, który godzi się szybko ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze, by czasem przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia nie przekazał cię podwładnemu, abyś nie został wrzucony do więzienia. [26] »Zaprawdę mówię ci: Na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni kodrantes. [27] »Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. [28] »A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. [29] »Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny. [30] »A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny. [31] »Powiedziano też, że ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da zwój rozwodowy. [32] »A ja wam mówię: Ktokolwiek oddala swoją żonę, poza sprawą nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto poślubiłby oddaloną, cudzołoży. [33] »Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale dotrzymasz Panu swoich przysiąg. [34] »A ja wam mówię, abyście w ogóle nie przysięgali – ani na niebo, gdyż jest tronem Boga; [35] »Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp; ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; [36] »Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym. [37] »A słowo wasze niech będzie: Tak, tak; nie, nie. A co jest ponad to, jest od złego. [38] »Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. [39] »A ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale ku temu, który uderzy cię w twój prawy policzek, zwróć i drugi; [40] »A temu, który chce się z tobą procesować i wziąć twoją suknię, zostaw mu i płaszcz. [41] »A kto by zmusił ciebie, abyś niósł jego ciężar jedną milę, idź z nim i dwie. [42] »Temu, kto ciebie prosi, dawaj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. [43] »Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. [44] »A ja wam mówię: Miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was; [45] »Abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebiosach; bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. [46] »Albowiem, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czy i celnicy tego nie czynią? [47] »A jeśli tylko swoich braci byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie? Czy i celnicy tego nie czynią? [48] »Bądźcie więc doskonali, tak jak Ojciec wasz, który jest w niebiosach jest doskonały. 
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl