Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka » Rozdział 1
«  Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1 Ewangelia Marka 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. [2] »Jak jest napisane u proroków: Oto Ja posyłam mojego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą; [3] »Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana; prostymi czyńcie Jego ścieżki. [4] »Jan był tym, który chrzcił na pustyni i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. [5] »I zaczęła wychodzić do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy; i wszyscy byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy. [6] »A Jan przyodziany był w sierść wielbłąda, a wokół swoich bioder miał skórzany pas, i jadał szarańczę i polny miód, [7] »Głosił też, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schylając się, rozwiązać rzemienia Jego sandałów. [8] »Ja wprawdzie ochrzciłem was w wodzie, On natomiast będzie was chrzcił w Duchu Świętym. [9] »I stało się w tych dniach, że Jezus przyszedł z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. [10] »I zaraz gdy wychodził z wody, ujrzał rozdarte niebiosa i Ducha zstępującego na Niego, jakby gołębica. [11] »I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym złożyłem swoje upodobanie. [12] »I zaraz Duch wypchnął Go na pustynię. [13] »I był tam na pustyni przez czterdzieści dni, kuszony przez szatana; i był ze zwierzętami, a aniołowie Mu służyli. [14] »A po tym, gdy Jan został wydany, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego, [15] »I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże; upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. [16] »A gdy przechodził nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zarzucających sieć rybacką w morze; bo byli rybakami. [17] »I Jezus powiedział im: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. [18] »A oni zaraz pozostawili swoje sieci i poszli za Nim. [19] »I gdy odszedł stamtąd nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, a oni w łodzi naprawiali sieci. [20] »I zaraz ich wezwał; a oni pozostawili swojego ojca Zebedeusza w łodzi z najemnikami i poszli za Nim. [21] »I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat Jezus wszedł do synagogi, i zaczął nauczać. [22] »I zdumiewali się z powodu Jego nauki; bowiem uczył ich, jak ktoś, kto ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. [23] »I był w ich synagodze człowiek mający ducha nieczystego; ten wrzasnął słowami: [24] »Ach! Co Tobie do nas, Jezusie Nazareńczyku? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boga. [25] »I surowo upomniał go Jezus, mówiąc: Umilknij i wyjdź z niego. [26] »I potrząsnął nim duch nieczysty, wrzasnął potężnym głosem i wyszedł z niego. [27] »A wszyscy byli zdumieni, i zastanawiali się między sobą, mówiąc: Co to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są Mu posłuszne? [28] »I wieść o Nim szybko się rozeszła po całej krainie wokół Galilei. [29] »I zaraz po wyjściu z synagogi, przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. [30] »A teściowa Szymona leżała w gorączce, i zaraz Mu o niej powiedziano. [31] »I gdy przystąpił do niej, podniósł ją, chwytając ją za rękę; i zaraz opuściła ją gorączka i usługiwała im. [32] »A gdy nastał wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy mieli się źle i opętanych przez demony; [33] »A całe miasto zgromadziło się u drzwi. [34] »I uzdrowił wielu, którzy się źle mieli z powodu rozlicznych chorób, i wygnał wiele demonów; a nie pozwolił mówić demonom, bo Go znały. [35] »A wcześnie rano, gdy było jeszcze ciemno, wstał, wyszedł i odszedł na puste miejsce, i tam się modlił. [36] »I pośpieszyli za Nim Szymon i ci, którzy z Nim byli; [37] »A gdy Go znaleźli, powiedzieli do Niego: Wszyscy Cię szukają. [38] »I mówi im: Idźmy do pobliskich miasteczek, abym i tam głosił; po to bowiem przyszedłem. [39] »I głosił, będąc w ich synagogach po całej Galilei, i wyganiał demony. [40] »I przyszedł do Niego trędowaty, prosząc Go i gdy padł przed Nim na kolana, powiedział do Niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. [41] »A Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział mu: Chcę, bądź oczyszczony! [42] »I gdy to powiedział, natychmiast odszedł od niego trąd i został oczyszczony. [43] »I surowo mu przykazał, i zaraz go odprawił, [44] »I powiedział mu: Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił; ale idź, pokaż się kapłanowi, i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co rozkazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. [45] »Ale on gdy odszedł, zaczął bardzo rozgłaszać i rozpowiadać o tym, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale był na zewnątrz, w miejscach odludnych. A ludzie przychodzili zewsząd do Niego. 
«  Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1 Ewangelia Marka 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl