Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Łukasza » Rozdział 12
«  Ewangelia Łukasza 11 Ewangelia Łukasza 12 Ewangelia Łukasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy, gdy zgromadziło się wiele tysięcy ludu, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić do swoich uczniów: Przede wszystkim zważcie na zakwas faryzeuszów, którym jest obłuda. [2] »A nie ma nic zakrytego, co nie zostanie odsłonięte, i nic tajemnego, co nie byłoby poznane. [3] »Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, i co szeptaliście do ucha w alkierzach, głoszone będzie na tarasach. [4] »A mówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic więcej, co mogliby uczynić. [5] »Pokażę wam natomiast, kogo macie się bać: Bójcie się Tego, który, gdy zabije, ma władzę wrzucić do Gehenny, to wam mówię, Tego się bójcie. [6] »Czyż pięciu wróbli nie sprzedają za dwa assariony? I ani jeden z nich nie jest zapomniany przed obliczem Boga. [7] »Ale i włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc; więcej znaczycie niż wiele wróbli. [8] »A mówię wam: Każdy kto przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego i Syn Człowieczy przyzna się przed aniołami Boga; [9] »A kto wyparłby się mnie przed ludźmi, ten dozna odrzucenia przed aniołami Boga. [10] »I każdy, kto powie jakieś słowo na Syna Człowieczego, temu będzie odpuszczone; a temu, kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie odpuszczone. [11] »A gdy was będą prowadzić do synagog, i przed rządzących i władze, nie martwcie się, jak macie się bronić, i co macie mówić. [12] »Duch Święty bowiem nauczy was w tej godzinie, co trzeba powiedzieć. [13] »I powiedział do Niego ktoś z ludu: Nauczycielu! Powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. [14] »A On powiedział do niego: Człowieku! Kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? [15] »I powiedział do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż życie człowieka nie jest zależne od obfitości jego majętności. [16] »I powiedział im podobieństwo, mówiąc: U pewnego bogatego człowieka obrodziło pole. [17] »I rozważał w sobie, mówiąc: Co mam zrobić, skoro nie mam gdzie gromadzić moich plonów? [18] »I powiedział: To uczynię: Zburzę swoje spichlerze i większe pobuduję, i zgromadzę wszystkie moje plony i wszystkie swoje dobra; [19] »I powiem mojej duszy: Duszo! Masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, i bądź dobrej myśli. [20] »Ale Bóg powiedział do niego: Bezmyślny! Tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? [21] »Tak będzie i z tym, który dla siebie gromadzi skarby, a nie wzbogaca się u Boga. [22] »Do swoich uczniów natomiast powiedział: Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o swoje życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co się przyodziejecie. [23] »Dusza więcej znaczy niż pokarm, a ciało niż ubranie. [24] »Przyjrzyjcie się krukom, że nie sieją ani żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a Bóg je żywi; o ile bardziej wy jesteście ważniejsi niż ptaki? [25] »A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? [26] »Jeśli więc nawet najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, dlaczego troszczycie się o pozostałe? [27] »Przypatrzcie się liliom, jak rosną; nie trudzą się, ani nie przędą; a mówię wam: Nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. [28] »Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, o ile bardziej was, o małej wiary! [29] »Nie pytajcie się więc, co będziecie jeść albo pić, i nie bądźcie niespokojni. [30] »Tego wszystkiego bowiem szukają narody świata; ale Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. [31] »Jednak wy szukajcie Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. [32] »Nie bój się, mała trzódko! Upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. [33] »Sprzedajcie swoje majętności i ofiarujcie dar miłosierdzia; sprawcie sobie sakiewki, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebiosach, gdzie złodziej nie podchodzi, i mól nie niszczy. [34] »Albowiem gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. [35] »Niech będą przepasane wasze biodra, i lampy zapalone. [36] »A wy, bądźcie podobni ludziom oczekującym swojego pana, kiedy powróci z wesela, aby kiedy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzono. [37] »Błogosławieni ci słudzy, których pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwających. Zaprawdę mówię wam, że przepasze się i położy ich przy stole, i podejdzie, i będzie im służył. [38] »I jeśli przyszedłby podczas drugiej, lub przyszedłby podczas trzeciej straży, błogosławieni są ci słudzy, jeśli ich tak znajdzie. [39] »To natomiast wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie ma przyjść złodziej, czuwałby i nie dopuściłby, aby podkopano się do jego domu. [40] »I wy więc bądźcie gotowi; bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [41] »Wtedy Piotr powiedział Mu: Panie? Czy do nas mówisz to podobieństwo, czy też do wszystkich? [42] »Pan natomiast powiedział: Kto zatem jest tym wiernym i roztropnym zarządcą, którego pan postawi nad swoją służbą, aby im dawał przydział zboża we właściwym czasie? [43] »Błogosławiony ten sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego; [44] »Prawdziwie mówię wam, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami. [45] »A jeśli powiedziałby ów sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i upijać się, [46] »Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetnie go, i położy dział jego z niewierzącymi. [47] »Ten sługa natomiast, który poznał wolę swojego pana i nie przygotował się, i nie czynił zgodnie z jego wolą, odbierze wiele razów; [48] »Ten natomiast, który nie znał, a uczynił rzeczy godne batów, będzie mniej chłostany. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać; a komu wiele powierzono, od tego więcej będą wymagać. [49] »Przyszedłem ogień zrzucić na ziemię, i tego chcę, aby już zapłonął! [50] »Mam też zostać zanurzony w chrzcie; i jakże jestem utrapiony, dopóki się to nie dopełni! [51] »Czy wydaje się wam, że przybyłem, aby przynieść pokój na ziemi? Wcale nie, mówię wam, raczej podział. [52] »Albowiem od teraz będzie pięciu w jednym domu podzielonych, trzech przeciwko dwóm, i dwóch przeciwko trzem. [53] »Podzieleni będą: ojciec przeciwko synowi i syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce i córka przeciwko matce, teściowa przeciwko swojej synowej i synowa przeciwko swojej teściowej. [54] »I mówił do tłumów: Gdy widzicie obłok wznoszący się od zachodu, zaraz mówicie: Ulewa nadchodzi; i tak się dzieje; [55] »I gdy wiatr wiejący od południa, mówicie: Będzie upał; i jest. [56] »Obłudnicy! Oblicze ziemi i nieba wiecie jak rozpoznawać, natomiast tego czasu nie rozpoznajecie? [57] »A dlaczego sami z siebie nie osądzacie, co jest sprawiedliwe? [58] »Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, już w drodze zadaj sobie trud, aby uwolnić się od niego, aby cię czasem nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia nie wydał poborcy, a poborca nie wrzucił cię do więzienia. [59] »Mówię ci: Nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego leptona. 
«  Ewangelia Łukasza 11 Ewangelia Łukasza 12 Ewangelia Łukasza 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl