Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Łukasza » Rozdział 21
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy podniósł wzrok, ujrzał bogaczy, którzy wrzucali swoje dary do skarbca. [2] »Ujrzał też i pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa leptony. [3] »I powiedział: Prawdziwie mówię wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej, niż ci wszyscy. [4] »Albowiem oni wszyscy z tego, co mieli w nadmiarze, wrzucili do darów Bożych, ale ona ze swojego niedostatku wrzuciła wszystkie swoje środki na życie. [5] »A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: [6] »Przyjdą dni, w których, z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. [7] »I pytali Go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy to będzie? I jaki jest znak, kiedy miałoby się to stać? [8] »A On powiedział: Uważajcie, abyście nie byli wprowadzeni w błąd; albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem; oraz: Czas się przybliżył; nie udawajcie się jednak za nimi. [9] »A gdy usłyszycie o wojnach i o zamieszkach, nie bądźcie przerażeni; albowiem to musi się stać najpierw; ale nie zaraz nastąpi koniec. [10] »Wtedy mówił im: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu; [11] »I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, i głód, i zarazy, i zjawiska budzące strach, i wielkie znaki z nieba. [12] »Ale przed tym wszystkim pochwycą was w swoje ręce i będą was prześladować, wydadzą do synagog i do więzień, poprowadzą przed królów i przed namiestników ze względu na moje imię. [13] »A to was spotka na świadectwo. [14] »Złóżcie więc to do swoich serc, aby nie przygotowywać wcześniej, jak macie się bronić; [15] »Albowiem ja dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani przeciwstawić się, wszyscy wasi przeciwnicy. [16] »A wydani zostaniecie i przez rodziców, i przez braci, i przez krewnych, i przez przyjaciół, i doprowadzą do śmierci niektórych z was; [17] »I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. [18] »Ale i włos z waszej głowy nie zginie. [19] »Przez swoją wytrwałość zyskacie swoje dusze. [20] »A gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że bliskie jest jej spustoszenie. [21] »Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; a ci, którzy są w jej środku, niech wyjdą na zewnątrz; a ci, którzy są na polach, niech do niej nie wchodzą. [22] »Gdyż są to dni pomsty, aby zostało wypełnione wszystko, co jest napisane. [23] »A w te dni biada kobietom w ciąży i karmiącym piersią! Albowiem będzie wielki ucisk na tej ziemi i gniew nad tym ludem. [24] »I padną od ostrza miecza, i zostaną zabrani w niewolę między wszystkie narody, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan. [25] »I będą znaki na słońcu i na księżycu, i na gwiazdach, a na ziemi udręka narodów, bezradnych jak wobec szumu morza i rozhukanej fali; [26] »I ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu tego, co przychodzi na zamieszkały świat; albowiem moce niebieskie zostaną poruszone. [27] »I wówczas zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. [28] »A gdy zaczną dziać się te rzeczy, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, dlatego że zbliża się wasze odkupienie. [29] »I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa; [30] »Gdy widzicie, że już pączkują, sami poznajecie, że lato jest już blisko. [31] »Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. [32] »Zaprawdę mówię wam, że nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. [33] »Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. [34] »Uważajcie na siebie, aby czasem wasze serca nie zostały obciążone obżarstwem i pijaństwem, i troską o to życie, aby na was nagle nie przyszedł ten dzień. [35] »Nadejdzie bowiem jak sidło na wszystkich zamieszkujących na obliczu całej ziemi. [36] »Czuwajcie więc, modląc się w każdym czasie, abyście zostali uznani za godnych, by uciec od tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. [37] »I nauczał we dnie w świątyni; a wieczorami wychodził, by spędzać noc na Górze, zwanej Oliwną. [38] »A cały lud już wczesnym rankiem schodził się do Niego, aby Go słuchać w świątyni. 
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl