Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana » Rozdział 13
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przed świętem Paschy, Jezus wiedząc, że przychodzi Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, ponieważ umiłował swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. [2] »A w czasie wieczerzy, gdy diabeł zasiał już w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, aby Go wydać, [3] »Jezus wiedząc, że Ojciec wszystko przekazuje w Jego ręce, i że od Boga wyszedł i odchodzi do Boga, [4] »Wstał od wieczerzy, złożył swoje szaty i gdy wziął płócienny ręcznik, przepasał się nim. [5] »Potem nalał wody do misy i zaczął myć stopy uczniom, i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. [6] »Podszedł również do Szymona Piotra; a on mówi do Niego: Panie! Ty myjesz mi stopy? [7] »Jezus w odpowiedzi, rzekł mu: Co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale potem to pojmiesz. [8] »Piotr powiedział do Niego: Nie! Za nic w świecie nie będziesz mył mych stóp. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie masz działu ze mną. [9] »Szymon Piotr powiedział do Niego: Panie! Nie tylko moje stopy, ale i ręce, i głowę. [10] »Jezus odpowiedział mu: Kto jest umyty, nie potrzebuje się myć, chyba tylko stopy, bo czysty jest cały; i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. [11] »Wiedział bowiem, kto Go wyda; dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. [12] »Gdy więc umył ich stopy, wziął swoje szaty, spoczął przy stole i ponownie im powiedział: Rozumiecie, co wam uczyniłem? [13] »Wy zwracacie się do mnie: Nauczycielu i Panie; i dobrze mówicie, bo jestem Nim. [14] »Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam stopy, i wy powinniście jedni drugim umywać stopy. [15] »Albowiem dałem wam przykład, abyście jak ja wam uczyniłem i wy czynili. [16] »Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Nie jest sługa większy od swojego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. [17] »Skoro to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli będziecie to czynić. [18] »Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem; lecz niech wypełni się Pismo: Ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę. [19] »Mówię to wam już teraz, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. [20] »Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ktoś przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał. [21] »Gdy Jezus to powiedział, wzruszył się w duchu i zaświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że jeden z was mnie wyda. [22] »Patrzyli więc uczniowie na siebie, będąc niepewni, o kim mówi. [23] »A był tam jeden z uczniów, którego Jezus miłował, ten spoczywał przy piersi Jezusa; [24] »Skinął więc na niego Szymon Piotr, aby spytał się, kim jest ten, o którym mówi. [25] »A on, kładąc się przy piersi Jezusa, powiedział do Niego: Panie! Kto to jest? [26] »Jezus odpowiedział: To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba; i umoczył kawałek, i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. [27] »A zaraz po podaniu tego kawałka wszedł w niego szatan. Jezus wtedy powiedział mu: To co zamierzasz czynić, czyń prędzej. [28] »A nikt ze spoczywających przy stole nie zrozumiał tego, dlaczego to mu powiedział. [29] »Niektórym bowiem wydawało się, że skoro Judasz miał sakiewkę, to Jezus mu powiedział: Zakup, to co nam potrzebne na święto, albo żeby coś dał ubogim. [30] »On więc, gdy wziął kawałek chleba, zaraz wyszedł; a była noc. [31] »A gdy wyszedł, Jezus powiedział: Teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą, i Bóg został otoczony chwałą w Nim. [32] »Jeśli Bóg w Nim został otoczony chwałą, to i Bóg otoczy Go chwałą w sobie, i to zaraz otoczy Go chwałą. [33] »Dzieciątka! Jeszcze krótko jestem z wami. Szukać mnie będziecie, a jak powiedziałem Żydom: Dokąd ja odchodzę, wy tam nie możecie przyjść; i to wam mówię teraz. [34] »Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali; jak ja was umiłowałem; i wy miłujcie się wzajemnie. [35] »Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć między sobą wzajemną miłość. [36] »Szymon Piotr powiedział do Niego: Panie! Dokąd idziesz? Jezus odpowiedział mu: Tam dokąd odchodzę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. [37] »Piotr powiedział do Niego: Panie! Dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Życie swoje położę za Ciebie. [38] »Jezus odpowiedział mu: Życie swoje za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę mówię ci: Zanim zapieje kogut, trzykrotnie się mnie wyprzesz. 
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl