Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana » Rozdział 2
«  Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. [2] »Został też zaproszony na wesele Jezus i Jego uczniowie. [3] »A gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do Niego: Nie mają wina. [4] »Jezus powiedział jej: Co mnie i tobie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. [5] »Matka Jego powiedziała do sług: Cokolwiek wam powie, czyńcie. [6] »A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie każda po dwie lub trzy miary. [7] »Jezus powiedział im: Napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. [8] »I powiedział im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście wesela. I zanieśli. [9] »A gdy starosta wesela skosztował tej wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ona jest, lecz słudzy wiedzieli, ci co czerpali wodę – zawołał oblubieńca, [10] »I powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze; ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. [11] »Taki to pierwszy z cudownych znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tam ukazał swoją chwałę; a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. [12] »Potem zeszli do Kafarnaum, On sam, Jego matka, Jego bracia i Jego uczniowie; tam pozostali kilka dni; [13] »A była blisko Pascha żydowska; i Jezus wstąpił do Jerozolimy. [14] »I znalazł w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i zajmujących swoje miejsca bankierów. [15] »I uczynił bicz z powrozów, i wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, a bankierom porozsypywał monety i powywracał stoły, [16] »A tym, co sprzedawali gołębie, powiedział: Zabierzcie je stąd, nie czyńcie domu Ojca mojego domem kupieckim. [17] »I przypomnieli sobie Jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o Twój dom pochłonęła mnie. [18] »Wtedy Żydzi zwrócili się do Niego, mówiąc: Jakim znakiem dowiedziesz, że możesz to czynić? [19] »W odpowiedzi, Jezus rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. [20] »Powiedzieli więc Żydzi: Tę świątynię budowano czterdzieści sześć lat, a Ty wzniesiesz ją w trzy dni? [21] »Ale On mówił o świątyni swojego ciała. [22] »Gdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to mówił; i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. [23] »A gdy był w Jerozolimie w święto Paschy, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc cudowne znaki, które czynił. [24] »Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, dlatego że On znał wszystkich, [25] »I dlatego, że nie miał potrzeby, aby ktoś zaświadczył Mu o człowieku; albowiem sam wiedział, co jest w człowieku. 
«  Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl