Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 7
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A co do spraw, o których mi pisaliście: dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. [2] »Jednak z powodu nierządu, niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma własnego męża. [3] »Niech mąż oddaje z życzliwością powinność żonie, podobnie i żona mężowi. [4] »Żona nie włada swoim własnym ciałem, ale mąż; podobnie i mąż nie włada swoim własnym ciałem, ale żona. [5] »Nie pozbawiajcie się wzajemnie tego; chyba że za wspólną zgodą na pewien okres, aby mieć czas postu i modlitwy; potem ponownie bądźcie razem, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. [6] »A to, co mówię, mówię z przyzwolenia, a nie z rozkazu. [7] »Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli jak ja; ale każdy ma swój własny dar łaski od Boga, ten oto taki, a ten taki. [8] »Mówię natomiast nieżonatym i wdowom: Dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak i ja. [9] »Ale jeśli wytrzymać nie mogą, niech się pobiorą; bo lepiej się pobrać niż płonąć namiętnością. [10] »Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz Pan: Żona nie może zostać oddzielona od swojego męża. [11] »Lecz jeśli została oddzielona, niech pozostaje niezamężna, albo niech pojedna się z mężem, a mąż niech nie oddala żony. [12] »Lecz pozostałym mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. [13] »I żona, która ma niewierzącego męża, a on zgadza się z nią mieszkać, niech go nie oddala. [14] »Albowiem niewierzący mąż jest uświęcony przez żonę, i niewierząca żona jest uświęcona przez męża; gdyż wtedy dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz natomiast są święte. [15] »A jeśli niewierzący oddziela się, niech jest oddzielony; nie jest zniewolony brat lub siostra w takich przypadkach; Bóg jednak powołał nas do pokoju. [16] »Bo czy wiesz żono, że zbawisz męża? Lub czy wiesz mężu, że zbawisz żonę? [17] »Zatem niech każdy postępuje tak jak mu przydzielił Bóg, jak każdego powołał Pan; tak też zarządzam we wszystkich zborach. [18] »Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania; a jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. [19] »Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko zachowywanie przykazań Bożych. [20] »Każdy, w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. [21] »Zostałeś powołany będąc niewolnikiem? Niech cię to nie martwi; ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej z tego korzystaj. [22] »Albowiem kto jest powołany w Panu będąc niewolnikiem, jest wyzwoleńcem Pana; podobnie, kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. [23] »Drogo zostaliście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi. [24] »Każdy w jakim stanie został powołany, bracia, niech w nim trwa przy Bogu. [25] »A co do panien nie mam rozkazu Pana; jednak wypowiadam zdanie, jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. [26] »Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudach dobrze jest człowiekowi być takim: [27] »Jesteś związany z żoną, nie szukaj uwolnienia; nie jesteś złączony z żoną, nie szukaj żony. [28] »A jeśli ożeniłeś się, nie zgrzeszyłeś; jeśli też panna zaślubiła się, nie zgrzeszyła; jednak tacy będą mieli ucisk w ciele; lecz ja chcę was oszczędzić. [29] »A to mówię, bracia, że czas jest skrócony. Odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją jakby ich nie mieli; [30] »A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się radują, jakby się nie radowali; a którzy kupują, jakby nie trzymali tego co pozyskali; [31] »A którzy używają tego świata, jakby go nie nadużywali; bo przemija postać tego świata. [32] »A chcę, abyście byli wolni od trosk; nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to jak podobać się Panu; [33] »A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie. [34] »Jest różnica między mężatką a panną: niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem; a mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. [35] »A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was pętlę, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. [36] »A jeżeli ktoś sądzi, że niestosownie postąpiłby wobec swojej panny, by miała przekroczyć lata swej młodości, oraz że tak powinno się stać, niech czyni co chce; nie grzeszy; niech się pobiorą. [37] »Kto jednak mocno postanowił w sercu, bez przymusu i panuje nad własną wolą, osądził to w swoim sercu, aby zachowywać swoją pannę w dziewictwie, dobrze czyni. [38] »A tak, kto poślubia swoją pannę, czyni dobrze; a kto nie zaślubia, czyni lepiej. [39] »Żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż; jeśli jednak usnąłby jej mąż, jest wolna by wyjść za mąż, za kogo chce, byle tylko w Panu. [40] »Ale według mojej rady jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie; a wydaje mi się, że i ja mam Ducha Bożego. 
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl