Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Koryntian » Rozdział 9
«  2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lecz o służbie dla świętych nie muszę wam zbyt dużo pisać. [2] »Bo znam waszą gotowość, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, że Achaja jest już gotowa od roku; a żarliwość wasza pobudziła wielu z nich. [3] »Posłałem więc tych braci, aby chluba nasza z was w tej mierze nie okazała się daremna, abyście – jak powiedziałem – byli przygotowani; [4] »Abyśmy czasem, gdyby przyszli ze mną Macedończycy i znaleźli was nieprzygotowanych, nie zostali zawstydzeni – aby nie powiedzieć – że raczej wy, na podstawie tej chluby. [5] »Uznałem za konieczne zachęcić tych braci, aby do was wcześniej poszli i przygotowali zapowiedziany wcześniej wasz hojny dar, aby był on gotowy jako wyraz hojności, a nie jako przejaw skąpstwa. [6] »To natomiast sądzę: Kto skąpo sieje, skąpo też będzie żąć; a kto sieje hojnie, będzie też hojnie żąć. [7] »Każdy, tak jak postanawia w sercu, nie z żalem i nie z przymusu; bo radosnego dawcę Bóg miłuje. [8] »A Bóg jest mocny obficie wam udzielić wszelkiej łaski, abyście we wszystkim zawsze mając wszystko wystarczająco, obfitowali w każdym dobrym czynie, [9] »Jak jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. [10] »A ten, który zaopatruje siejącego w ziarno i w chleb na pokarm, oby zaopatrzył i rozmnożył wasz zasiew, i dał wzrost plonom waszej sprawiedliwości, [11] »We wszystkim jesteście ubogacani ku wszelkiej szczodrości, która przez nas sprawia dziękczynienie Bogu. [12] »Bo posługa w tej służbie, nie tylko uzupełnia niedostatki świętych, ale i obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu, [13] »Przez doświadczenie tej służby, oddają chwałę Bogu z powodu posłuszeństwa wyznawanej przez was Ewangelii Chrystusa i za szczodrość wspólnoty wobec nich, i wobec wszystkich. [14] »A w swym błaganiu za was, tęsknią za wami z powodu przeobfitej łaski Bożej wobec was. [15] »A Bogu niech będzie dziękczynienie za Jego niewysłowiony dar. 
«  2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl