Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Kolosan » Rozdział 4
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Panowie, okazujcie sługom sprawiedliwość i równość, wiedząc, że i wy macie Pana w niebiosach. [2] »Trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem, [3] »Modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa, byśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też związany, [4] »Abym ją ujawnił, tak jak mi mówić należy. [5] »Postępujcie z mądrością wobec tych, którzy są z zewnątrz, czas wykupując. [6] »Słowo wasze niech zawsze będzie łaskawe, przyprawione solą, abyście wiedzieli, jak trzeba odpowiadać każdemu z osobna. [7] »Wszystko, co mnie dotyczy, oznajmi wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa, i współniewolnik w Panu, [8] »Którego posłałem do was po to właśnie, abym poznał, co z wami się dzieje i by pocieszył wasze serca, [9] »Razem z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was; ci oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. [10] »Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, kuzyn Barnaby, odnośnie którego otrzymaliście polecenia: Jeśli przyjdzie do was, przyjmijcie go, [11] »I Jezus, nazwany Justem, będący spośród obrzezanych; ci są jedynymi współpracownikami moimi dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. [12] »Pozdrawia was Epafras, który jest z was, sługa Chrystusa, zawsze walczący za was w modlitwach, abyście zostali postawieni jako doskonali i pełni w całej woli Bożej. [13] »Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ma wielką gorliwość o was i o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. [14] »Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. [15] »Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa, i zbór, który jest w jego domu. [16] »A gdy ten list będzie u was odczytany, sprawcie też, aby został odczytany i w zborze Laodycejczyków; a ten z Laodycei, abyście i wy odczytali. [17] »A powiedzcie Archipowi: Bacz, abyś wypełnił służbę, którą przyjąłeś w Panu. [18] »Pozdrowienie moją, Pawła, ręką dopisane. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska z wami. Amen. 
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl