Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Filemona » Rozdział 1
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do Filemona umiłowanego – i naszego współpracownika, [2] »I do umiłowanej Apfii, i do Archipa, naszego współbojownika, i do zboru, który jest w twoim domu. [3] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dziękuję Bogu mojemu, zawsze wspominając ciebie w moich modlitwach, [5] »Słysząc o twojej miłości i o wierze, którą masz wobec Pana Jezusa i względem wszystkich świętych, [6] »Aby twój udział w wierze stał się skuteczny w dogłębnym poznaniu całego dobra, które jest w was, ze względu na Chrystusa Jezusa. [7] »Albowiem mamy wielką radość i zachętę z powodu twojej miłości, bo serca świętych orzeźwione są przez ciebie bracie. [8] »Dlatego, mając wielką śmiałość w Chrystusie mógłbym ci rozkazać, co należy. [9] »Raczej ze względu na tę miłość proszę, ja, Paweł, starzec, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. [10] »Proszę cię więc o dziecko moje, o Onezyma, którego zrodziłem w moich więzach, [11] »Który tobie kiedyś był nieprzydatny, ale teraz tobie i mnie jest przydatny; [12] »Którego ci odesłałem, a jego, to jest moje serce przygarnij. [13] »Chciałem go zatrzymać przy sobie, aby za ciebie służył mi w więzach Ewangelii. [14] »Ale bez twojego postanowienia nie chciałem nic uczynić, aby dobry twój czyn nie był jakby z przymusu, lecz z dobrej woli. [15] »Bo być może, dlatego na chwilę został od ciebie odłączony, abyś ponownie otrzymał go na wieki. [16] »Już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego, a szczególnie dla mnie, a o ileż bardziej dla ciebie i w ciele, i w Panu. [17] »Jeśli więc masz mnie za towarzysza, to przyjmij go jak mnie. [18] »A jeśli ciebie w czymś skrzywdził, albo jest coś winny, wpisz to na mój rachunek. [19] »Ja, Paweł, napisałem własną ręką; ja zapłacę, nie mówiąc o tym, że jesteś mi winien samego siebie w zamian. [20] »Tak, bracie, obym ja przez ciebie doznał radości w Panu, odśwież moje serce w Panu. [21] »Przekonany o twoim posłuszeństwie napisałem do ciebie, wiedząc, że uczynisz więcej niż mówię. [22] »A jednocześnie przygotuj mi gościnę; albowiem mam nadzieję, że przez modlitwy wasze będę wam darowany. [23] »Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, [24] »Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. [25] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen. 
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl