Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Hebrajczyków » Rozdział 13
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miłość braterska niech trwa. [2] »Gościnności nie zapominajcie, bo z powodu niej, niektórym uszło uwadze, że gościli aniołów. [3] »Pamiętajcie o więźniach, jakbyście razem z nimi byli uwięzieni, o skrzywdzonych, jako że sami jesteście w ciele. [4] »Małżeństwo jest godne czci u wszystkich, a łoże nieskalane, natomiast nierządników i cudzołożników będzie sądził Bóg. [5] »Sposób waszego życia niech będzie wolny od miłości pieniądza. Bądźcie zadowoleni z tego co macie, bo sam powiedział: Z pewnością nie porzucę cię ani na pewno cię nie opuszczę; [6] »Tak więc śmiało mówimy: Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał; co uczyni mi człowiek? [7] »Pamiętajcie o swoich przewodnikach, którzy wam głosili Słowo Boże; a patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. [8] »Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. [9] »Nie dajcie się unieść różnym i obcym naukom, bo dobrze jest umacniać serca łaską, a nie pokarmami, które nie przyniosły korzyści tym, którzy tak postępowali. [10] »Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. [11] »Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi za grzech do świętego świętych, są palone poza obozem. [12] »Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud swoją własną krwią, cierpiał poza bramą. [13] »Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, niosąc Jego hańbę. [14] »Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale tego, które ma nadejść szukamy. [15] »Przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wyznających Jego imię. [16] »Nie zapominajcie więc o dobroczynności i o pomocy wzajemnej, z takich bowiem ofiar Bóg jest bardzo zadowolony. [17] »Bądźcie posłuszni swoim przewodnikom i bądźcie im ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, nie wzdychając; bo to nie byłoby korzystne dla was. [18] »Módlcie się za nas; albowiem jesteśmy przekonani, że mamy dobre sumienie, bo chcemy we wszystkim dobrze postępować. [19] »A tym bardziej zachęcam, abyście to czynili, abym został szybciej wam przywrócony. [20] »A Bóg pokoju, Ten, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził z martwych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, [21] »Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym dziele, by pełnić Jego wolę, czyniąc w was to, co jest przyjemne przed Jego obliczem, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. [22] »A proszę was, bracia, znoście cierpliwie to słowo zachęty; bowiem napisałem do was krótko. [23] »Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został uwolniony, z którym jeśliby przyszedł szybciej, ujrzę was. [24] »Pozdrówcie wszystkich swoich przewodników i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. [25] »Łaska z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl