Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List Jakuba » Rozdział 5
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przyjdźcie teraz wy, bogacze, zapłaczcie z zawodzeniem nad utrapieniami, które przychodzą na was. [2] »Bogactwo wasze zgniło, a wasze szaty zostały zjedzone przez mole. [3] »Wasze złoto i srebro zaśniedziało, a ich śniedź będzie służyć za świadectwo przeciwko wam i trawić będzie wasze ciała jak ogień; zgromadziliście skarby w dniach ostatecznych. [4] »Oto krzyczy wstrzymana przez was zapłata robotników, którzy zżęli wasze pola, a wołania żniwiarzy doszły do uszu Pana Zastępów. [5] »Żyliście na ziemi w rozkoszach i w zbytku; utuczyliście swoje serca, jak na dzień rzezi. [6] »Skazaliście i zamordowaliście sprawiedliwego. Już się wam nie przeciwstawia. [7] »Dlatego, bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Oto rolnik oczekuje na cenny plon ziemi, zachowując wobec niego cierpliwość, aż otrzyma deszcz wczesny i późny. [8] »Bądźcie i wy cierpliwi, i umacniajcie swoje serca; bowiem blisko jest przyjście Pana. [9] »Nie wzdychajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia stanął u drzwi. [10] »Bierzcie za przykład, moi bracia, znoszenie zła i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. [11] »Oto za szczęśliwych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście zakończenie Pana, bo wielce miłosierny i litościwy jest Pan. [12] »A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani jakąkolwiek inną przysięgą; ale wasze „tak” niech będzie „tak”, a wasze „nie” niech będzie „nie”; abyście nie popadli pod sąd. [13] »Jeśli ktoś cierpi zło między wami, niech się modli; ktoś jest dobrej myśli, niech śpiewa; [14] »Choruje ktoś pośród was, niech przywoła do siebie starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imieniu Pana; [15] »A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podniesie; a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. [16] »Wyznawajcie jedni drugim upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. [17] »Eliasz był człowiekiem mającym podobne do nas doznania, i w modlitwie pomodlił się, aby nie padał deszcz; i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy, [18] »I znowu modlił się, a niebo dało deszcz i ziemia zrodziła swój owoc. [19] »Bracia! Jeśli ktoś z was zostałby odwiedziony od prawdy, a ktoś by go zawrócił, [20] »Niech wie, że kto zawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. 
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl