Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Piotra » Rozdział 2
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, [2] »Jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego, duchowego mleka, abyście przez nie otrzymali wzrost, [3] »Jeśli tylko skosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan. [4] »Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale u Boga wybranego i kosztownego, [5] »I wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynosić Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary. [6] »Dlatego i to zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny; a wierzący w Niego, z pewnością nie zostanie zawstydzony. [7] »Zatem dla was wierzących to zaszczyt; ale dla nieposłusznych, ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła i kamieniem potknięcia, i skałą zgorszenia, [8] »O który potykają się ci, którzy są nieposłuszni Słowu, na co są też przeznaczeni. [9] »Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność, abyście ogłaszali cnoty Tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego swojego światła; [10] »Wy dawniej nie byliście ludem, ale teraz jesteście ludem Boga; nieobjęci miłosierdziem, ale teraz zostaliście miłosierdziem objęci. [11] »Umiłowani! Proszę was, abyście jako obcy i wychodźcy, wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, [12] »Prowadząc szlachetne życie między poganami, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym czynom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. [13] »Bądźcie więc ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, jako najwyższemu, [14] »Czy to namiestnikom, jako posłanym przez niego dla karania istotnie zło czyniących, lecz na pochwałę dobrze czyniących. [15] »Gdyż taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta bezmyślnych ludzi, którzy nie mają poznania. [16] »Jako wolni, i to nie jak ci, którzy mają wolność za zasłonę zła, ale jako niewolnicy Boga. [17] »Wszystkich szanujcie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. [18] »Domownicy! Bądźcie ulegli z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i pokrętnym. [19] »To bowiem jest łaska, jeśli ktoś z powodu sumienia, dla Boga znosi utrapienie, cierpiąc niesprawiedliwie. [20] »Bo co to za chwała, jeśli grzesząc znosicie, gdy was policzkują? Ale jeśli znosicie to, cierpiąc za dobre czyny, to jest łaska u Boga. [21] »Do tego bowiem zostaliście wezwani, ponieważ i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy poszli Jego śladami. [22] »On grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w Jego ustach, [23] »On, gdy Mu złorzeczono, nie odwzajemniał się złorzeczeniem, gdy cierpiał nie groził, ale powierzał się Temu, który sprawiedliwie sądzi, [24] »On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy jako umarli grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Jego sińce uleczyły was. [25] »Byliście bowiem jak błąkające się owce; ale teraz zostaliście zawróceni do pasterza i stróża dusz waszych. 
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl