Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Jana » Rozdział 5
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, jest zrodzony z Boga; a każdy, kto miłuje Tego, który zrodził, miłuje i tego, który z Niego jest zrodzony. [2] »Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. [3] »To bowiem jest miłość Boga, byśmy przykazania Jego zachowywali; a przykazania Jego nie są uciążliwe. [4] »Bo wszystko, co jest zrodzone z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat – nasza wiara. [5] »Kim jest ten, który zwycięża świat, jeśli nie tym, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? [6] »On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. [7] »Gdyż trzej są, którzy świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jedno. [8] »I trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej są w jednym. [9] »Jeżeli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże jest większe, gdyż jest to świadectwo Boga, jako że złożył świadectwo o swoim Synu. [10] »Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. [11] »A takie jest to świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne; a to życie jest w Jego Synu. [12] »Kto ma Syna, ma to życie; kto nie ma Syna Bożego, nie ma tego życia. [13] »To napisałem wam, wierzącym w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. [14] »A to jest ufna odwaga, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy według Jego woli, wysłuchuje nas. [15] »A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, gdy o cokolwiek prosimy, to wiemy, że mamy od Niego odpowiedź na prośby, które zanosimy. [16] »Jeśli ktoś zobaczyłby, że jego brat grzeszy grzechem nie na śmierć, będzie prosił, a Bóg da mu życie, to jest tym niegrzeszącym na śmierć. Jest grzech prowadzący na śmierć; nie mówię, aby prosił o takiego. [17] »Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem; jest też grzech nieprowadzący na śmierć. [18] »Wiemy, że każdy, kto z Boga jest zrodzony, nie trwa w grzechu; ale kto został zrodzony z Boga, strzeże siebie i zły go nie dotyka. [19] »Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w złym. [20] »Wiemy też, że Syn Boży nadchodzi, i dał nam rozum, abyśmy poznawali Prawdziwego – i jesteśmy w Prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie; Ten jest – Prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. [21] »Dzieci! Strzeżcie się bożków. Amen. 
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl