Teksty » Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Działo się to w piętnastym roku panowania cesarza Tyberjusza. Wtenczas był Poncki Piłat namiestnikiem Judei, Herod naczelnikiem Galilei, Filip brat jego naczelnikiem dzielnicy iturejskiej i trachonitskiej. Lizanjasz naczelnikiem dzielnicy abileńskiej. [2] »Najwyższymi kapłanami byli wtedy Annasz i Kajfasz. Wówczas odezwał się Bóg do Jana, syna Zachariasza, na puszczy. [3] »Tenże zatem chodził po całej okolicy nad Jordanem, wzywając do chrztu pokuty na odpuszczenie grzechów, [4] »według tego, co napisano w księdze mów Izajasza proroka: „Rozlega się głos na puszczy: Gotujcie drogę dla Pana, prostujcie dla niego ścieżki! [5] »Wszelka dolina niech będzie zapełniona, a wszelka góra i pagórek niech zniesion będzie; co krzywe, niech się stanie proste, droga uciążliwa, niech odtąd będzie drogą gładką. [6] »A wtedy dostąpi cały świat zbawienia od Boga”. [7] »Mawiał tedy Jan do rzesz, które wychodziły doń, aby je ochrzcił: „Wy plemię żmijowe, któż w was wmówił, że ujdziecie nadchodzącego sądu Bożego? [8] »Wydawajcie przeto owoce, które świadczą o prawdziwej pokucie! Nie próbujcie mi na to odpowiadać: Ojca przecież mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam: Bóg może z tych oto kamieni wzbudzić synów Abrahamowych. [9] »Już siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone”. [10] »A na to rzesze pytały go: „Cóż tedy czynić mamy?”. [11] »Odpowiedział im: „Kto ma dwie suknie, niech da jedną temu, co żadnej nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo uczyni!”. [12] »Przyszli też i celnicy, by ich ochrzcił i pytali go: „Mistrzu, co mamy czynić?”. [13] »Odpowiedział im: „Nie żądajcie nic nad to, co wam wyznaczono”. [14] »Podobnie pytali go żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. Odpowiedział im: „Nikogo nie odzierajcie ani też nie róbcie kłamliwych doniesień, a przestawajcie jedynie na swoim żołdzie”. [15] »Tak to lud wyczekiwał zbawienia i wszyscy zastanawiali się nad tem, czy Jan może jest oczekiwanym Mesjaszem. [16] »Wtedy powiedział do nich Jan otwarcie: „Ja was chrzczę tylko wodą, ale przyjdzie ktoś, który większą ode mnie ma władzę; nie jestem nawet godzien rozwiązać choćby rzemyki trzewików jego. Ten was chrzcić będzie Duchem świętym i ogniem. [17] »Już trzyma w ręce swej łopatę, by oczyścić klepisko swe: pszenicę zgromadzi do śpichlerza swego, plewy zaś spali w ogniu nieugaszonym”. [18] »Jeszcze wiele innych dawał ludowi napomnień. [19] »Herod zaś, książę dzielnicy, był często karcony surowo przez Jana z powodu Herodiady, żony brata swego i dla wszystkich innych haniebnych czynów, których się pozatem dopuszczał. [20] »Na domiar złego popełnił i tę zbrodnię, że wtrącił Jana do więzienia. [21] »Wraz z całym ludem także i Pan Jezus przyjął chrzest. I wówczas, gdy Jezus jeszcze się modlił, otworzyło się niebo [22] »i zstąpił nań Duch święty w postaci cielesnej, jakby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest syn mój miły, w tobiem sobie upodobał”. [23] »Gdy Pan Jezus rozpoczął swą działalność publiczną, miał około trzydziestu lat. Miano go za syna Józefa. Tegoż przodkowie byli: Heli, [24] »Mattat, Lewi, Melchi, Jannaj, Józef, [25] »Mattatjasz, Amos, Nahum, Hesli, Naggaj, [26] »Mahat, Mattatjasz, Semej, Józef, Joda, [27] »Jan, Reza, Zorobabel, Salatjel, Nery, [28] »Melchi, Addej, Kosan, Elmadam, Her, [29] »Jezus Eljezer, Jorym, Mattat, Lewi, [30] »Symeon, Juda, Józef, Jonasz, Eljakim, [31] »Melej, Menna, Mattata, Natan, Dawid, [32] »Jesse, Obed, Booz, Salmon, Naasson, [33] »Aminadab, Admin, Arni, Esron, Fares, Juda, [34] »Jakób, Izaak, Abraham, Tara, Nachor, [35] »Sarug, Ragau, Falek, Eber, Sale, [36] »Kainan, Arfaksad, Sem, Noe, Lamech, [37] »Matuzala, Enoch, Jared, Malaleel, Kainan, [38] »Enos, Set, Adam; – a ten był od Boga. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Św. Łukasz opowiada Radosną NowinęOpis prezentowanego tekstu: Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę! Ewangelia według Św. Łukasza dla ludu. Tłumaczył X. Dr. Kazimierz Bieszk. Pelplin Nakładem i czcionkami drukarni i księgarni "Pielgrzyma" Sp. z. o. odp. 1931. 103 s. : il. ; 20 cm. Opracowanie tekstu i modułu BibliePolskie.pl na postawie skanów Polona.pl