Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 14
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W on czas usłyszał Herod tetrarcha sławę o Jezusie [2] »i rzekł służebnikom swoim: To jest Jan Chrzciciel: on zmartwychwstał i dlatego cuda się dzieją, przez niego. [3] »Herod bowiem pojmał był Jana i okuł go w kajdany i wsadził do ciemnicy z przyczyny Herodyady, żony Filipa, brata swego. [4] »Jan bowiem mówił mu: Nie godzi się tobie mieć jej. [5] »A chcąc go zabić, bał się ludu, ponieważ mieli go jako proroka. [6] »A w dniu narodzin Heroda tańcowała córka Herodyady w pośrodku i podobała się Herodowi, [7] »i dlatego pod przysięgą obiecał jej dać, czegobykolwiek zażądała od niego. [8] »Wtedy ona, napomniana od matki swej, rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. [9] »I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i na tych, którzy z nim pospołu spoczywali u stołu, kazał jej dać. [10] »Posłał tedy i kazał ściąć Jana w ciemnicy. [11] »I przyniesiono głowę jego na misie i oddano dziewczynie, a ona odniosła matce swej. [12] »I przyszedłszy uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je; i przyszedłszy opowiedzieli Jezusowi. [13] »O czem usłyszawszy Jezus, ustąpił stamtąd w łódce na miejsce puste osobno. A usłyszawszy rzesze, poszły za Nim z miast pieszo. [14] »I wyszedłszy Jezus, ujrzał wielką rzeszę, i zlitował się nad nimi i uzdrowił niemocnych ich. [15] »A gdy był wieczór, przystąpili do Niego uczniowie Jego, mówiąc: Puste jest to miejsce i godzina już minęła: rozpuść rzesze, aby odszedłszy do miasteczek, kupili sobie żywności. [16] »A Jezus im rzekł: Nie potrzeba im iść: dajcie wy im jeść. [17] »Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu jedno pięć chlebów i dwie ryby. [18] »A On im rzekł: Przynieście Mi je tutaj. [19] »I rozkazawszy rzeszom spocząć na trawie, wziąwszy pięcioro chleba i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił, łamał i dał uczniom chleb, a uczniowie rzeszom. [20] »I jedli wszyscy i najedli się. I zebrali z tego co zbywało dwanaście koszów pełnych ułomków. [21] »A tych którzy jedli, była liczba pięć tysięcy mężów oprócz niewiast i dziatek. [22] »I natychmiast Jezus przymusił uczniów, aby wstąpili w łódkę i uprzedzili Go za morze, ażby rozpuścił rzesze. [23] »I rozpuściwszy rzeszę, wstąpił na górę sam modlić się. A gdy był już wieczór, był tam sam jeden; [24] »a łódkę na środku morza bałwany miotały, albowiem był wiatr przeciwny. [25] »A o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu. [26] »A ujrzawszy Go uczniowie chodzącego po morzu, zatrwożyli się, mówiąc: że jest to złudzenie. I od bojaźni zakrzyknęli. [27] »I natychmiast przemówił do nich Jezus, rzekąc: Miejcie ufność, Jam jest, nie bójcie się. [28] »A Piotr odpowiadając, rzekł: Panie, jeśliś Ty jest, każ mi przyjść do siebie po wodach. [29] »A On rzekł: Przyjdź. I wystąpiwszy Piotr z łódki, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. [30] »Ale widząc gwałtowny wiatr, zląkł się i gdy począł tonąć zawołał, mówiąc: Panie, zachowaj mię. [31] »I zaraz Jezus wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu: Małej wiary, czemuś zwątpił? [32] »I gdy wstąpili w łódkę, przestał wiatr. [33] »A ci którzy byli w łódce, przyszli i upadłszy uczynili Mu pokłon, mówiąc: Prawdziwie Ty jesteś Syn Boży. [34] »A gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezar. [35] »A poznawszy Go mężowie onego miejsca, rozesłali po wszystkiej onej krainie, i przynieśli Mu wszystkich, którzy się źle mieli, [36] »i prosili Go, żeby się choć kraju szaty Jego dotknęli. I którzykolwiek się dotknęli, zostali uzdrowieni. 
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.