Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Jana » Rozdział 21
«  Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem znowu się objawił Jezus u morza Tyberyadzkiego, a objawił się tak: [2] »Byli pospołu Szymon Piotr i Tomasz, którego zowią Bliźniakiem, i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy dwaj z uczniów Jego. [3] »I rzekł im Szymon Piotr: Pójdę ryby łowić. Rzekli do niego: Pójdziemy i my z tobą. Poszedłszy tedy, wstąpili w łódź, ale onej nocy nic nie ułowili. [4] »A gdy było rano, stanął Jezus na brzegu, wszakoż nie poznali uczniowie, że to był Jezus. [5] »I rzekł do nich Jezus: Dzieci, macie co ku jedzeniu? [6] »Odpowiedzieli Mu: Nie. Rzekł im: Zarzućcie na prawą stronę łodzi sieć, a znajdziecie. Zarzucili tedy, i nie mogli już jej ciągnąć z powodu mnóstwa ryb. [7] »Rzekł tedy on uczeń, którego miłował Jezus, do Piotra: To Pan jest. Usłyszawszy Szymon Piotr, że to Pan jest, okrył się suknią, albowiem był nagi, i puścił się na morze. [8] »Ale drudzy uczniowie przypłynęli w lodzi, bo niedaleko byli od brzegu, ale jakoby na dwieście łokci, – ciągnąc z sobą sieć z rybami. [9] »A gdy wysiedli na ziemię, ujrzeli węgle nałożone i rybę na nie położoną i chleb. [10] »Rzekł im Jezus: Przynieście z tych ryb, któreście pojmali teraz. [11] »Wstąpił tedy Szymon Piotr i wciągnął sieć na brzeg, pełną wielkich ryb, stu pięćdziesięciu i trzech. A choć ich tak wiele było, nie rwała się sieć. [12] »Rzekł im Jezus: Chodźcie, obiadujcie. A żaden z tych, którzy tam siedzieli, nie śmiał Go spytać: Ktoś Ty jest? – wiedząc, że to był Pan. [13] »I przyszedłszy Jezus, wziął Chleb i dawał im, także i rybę. [14] »To już trzeci raz objawił się Jezus uczniom Swoim po zmartwychwstaniu Swojem. [15] »Gdy było po obiedzie, rzekł do Szymona Piotra Jezus: Szymonie Janów, miłujesz Mię więcej niźli ci? Rzekł Mu: Owszem, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki Moje. [16] »Rzekł znowu do niego: Szymonie Janów, miłujesz Mię? Rzekł Piotr: Owszem, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu Jezus: Paś baranki Moje. [17] »Rzekł do niego trzeci raz: Szymonie Janów, miłujesz Mię? Zasmucił się Piotr, że mu to rzekł trzeci raz: Miłujesz mię? – i rzekł Mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu Jezus: Paśże owce Moje. [18] »Zaprawdę, zaprawdę, powiadam tobie, gdyś był młodszym, opasywałeś się i chodziłeś, gdzieś chciał; ale gdy się zestarzejesz, podniesiesz ręce swe, a inny cię opasze i powiedzie, gdzie ty nie chcesz. [19] »A to mówił, dając poznać, jaką śmiercią miał wsławić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za Mną. [20] »Obróciwszy się Piotr, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, idącego za Nim, a który się był położył przy Wieczerzy na piersiach Jego i mówił: Panie, kto to jest, co Cię wyda? [21] »Tego tedy ujrzawszy Piotr, rzekł do Jezusa: Panie, a ten co? [22] »Rzekł mu Jezus: Tak chcę, aby trwał, dokąd nie przyjdę; co tobie do tego? Ty pójdź za Mną. [23] »Wyszła tedy ta mowa między braci, że on uczeń nie umrze. Lecz nie rzekł mu Jezus, żeby miał nie umrzeć; ale: Chcę, aby tak trwał, dokąd nie przyjdę; co tobie do tego? [24] »Ten ci to jest uczeń, który daje świadectwo o tych rzeczach i napisał je. I wiemy, że prawdziwe jest świadectwo jego. [25] »A jest wiele innych rzeczy, które czynił Jezus, które gdyby chciano opisać każdą zosobna, mniemam, że ani sam świat nie mógłby w sobie zamknąć tych ksiąg, któreby miały być napisane. 
«  Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.