Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Galatów » Rozdział 1
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł Apostoł nie od ludzi, ani nie przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, Który Go wzbudził z martwych, [2] »i wszyscy Bracia, którzy przy mnie są, Kościołom Galacyi: [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, [4] »Który się wydał Sam za grzechy nasze, aby nas wyrwał z niniejszego świata złego według woli Boga i Ojca naszego, [5] »Któremu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. [6] »– Dziwno mi to, że się tak prędko od Tego, Który was wezwał ku łasce Chrystusowej, przenosicie do innej Ewangelii; [7] »która nie może być inna, tylko że są niektórzy, co czynią zamieszanie wśród was i chcą obalić Ewangelię Chrystusową. [8] »Ale choćbyśmy też i my, albo i Anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię, okrom tej, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklętym. [9] »Tak jakośmy przedtem mówili, tak i teraz jeszcze mówię: Jeśliby wam kto inną Ewangelię opowiadał niźli ta, którąście przyjęli, niechaj będzie przeklętym. [10] »Bo czy ja teraz dla ludzi was przekonywam, czy dla Boga? Czy chcę się ludziom podobać? Zaiste, jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym. [11] »Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ta Ewangelia, która jest opowiadana przeze mnie, nie jest według człowieka, [12] »bom jej ja od człowieka nie wziął, anim się jej od człowieka nie nauczył, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. [13] »Słyszeliście bowiem o mojem postępowaniu niegdyś w Żydowstwie, żem nader prześladował Kościół Boży i burzyłem go, [14] »i byłem zapamiętalszym w Judaizmie nad wielu rówienników moich w narodzie moim, będąc wielkim miłośnikiem moich podań ojczystych. [15] »Ale gdy się podobało Temu, Który mię wybrał od żywota matki mojej i powołał przez łaskę Swoją, [16] »żeby objawił Syna Swego we mnie, abym Go opowiadał między poganami, od tej chwili już nie radziłem się ciała i krwi, [17] »anim przyszedł do Jeruzalem do tych, którzy przede mną byli, Apostołów, alem poszedł do Arabii i potem znowu wróciłem się do Damaszku. [18] »W trzy lata potem przyszedłem do Jeruzalem, abym widział Piotra; i mieszkałem u niego piętnaście dni. [19] »A innego Apostoła żadnegom nie widział, oprócz Jakóba, brata Pańskiego. [20] »A to, co wam piszę, oto przed Bogiem, że nie kłamię. [21] »Potem odszedłem do krain Syryi i Cylicyi. [22] »I nie byłem znajomy po obliczu Kościołom Chrystusowym, które są w Judei, [23] »jedno tylko to słyszeli: Że ten który nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył, [24] »– i wielbili Boga z powodu mnie. 
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.