Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Galatów » Rozdział 2
«  List do Galatów 1 List do Galatów 2 List do Galatów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W czternaście lat potem poszedłem znowu do Jeruzalem z Barnabą, wziąwszy z sobą i Tytusa. [2] »A poszedłem tam na skutek objawienia. I rozmówiłem się z nimi co do Ewangelii, którą każę między poganami, a (rozmówiłem się) zwłaszcza z tymi, którzy uważani są za zacniejszych, abym snać napróżno nie biegł, albo przedtem nie biegał. [3] »Ale ani nawet Tytusa, który był ze mną i był Grekiem, nie przymusili obrzezać się, [4] »jedno dla podprowadzonych fałszywych braci, którzy byli przyszli, aby wyszpiegować wolność naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, i w niewolę nas podbić; [5] »a którym ani na godzinę nie poddaliśmy się i nie ustąpili, aby prawda Ewangelii trwała u was. [6] »A co do tych, którzy uważani są za zacniejszych, jakimi kiedy byli, mnie nic do tego: Bóg nie ma względu na osobę człowieka, bo ci, którzy są miani za zacniejszych, mnie nic nie przydali. [7] »Ale owszem, gdy zobaczyli, że mi powierzona jest Ewangelia dla nieobrzezanych, abym ją kazał między poganami, jako Piotrowi, aby ją kazał obrzezanym [8] »(bo Ten, Który dopomagał Piotrowi w Apostolstwie między Żydami, dopomagał też mnie między poganami), [9] »i gdy uznali łaskę Bożą, która mi jest dana, Jakób, i Cefas, i Jan, uważani za filary, podali nam ręce prawe, mnie i Barnabie, na znak towarzystwa, abyśmy my między poganami, a oni między obrzezanymi kazali, [10] »tylko żebyśmy o ubogich pamiętali; czegom też pilnował, abym to czynił. [11] »A gdy przyszedł Piotr do Antyochii, sprzeciwiłem się mu w twarz: bo był godzien nagany. [12] »Albowiem przedtem, nim byli przyszli niektórzy od Jakóba, jadał z poganami; ale gdy przyszli, chronił się i odłączał się od nich, bojąc się tych, którzy byli obrzezani. [13] »A na to jego udawanie wiele Żydów przyzwalało; także też i Barnaba dał się im uwieść w ono udawanie. [14] »Ale ja gdym zobaczył, że niedobrze postępowali w prawdzie Ewangelii, rzekłem Piotrowi wobec wszystkich: Jeśli ty będąc Żydem, nie po Żydowsku ale po pogańsku żyjesz, to czemu przymuszasz Pogan, aby po Żydowsku żyli? [15] »My rodem jesteśmy Żydzi, a nie z Pogan grzeszni. [16] »A wiedząc to, że nie może być usprawiedliwiony człowiek z uczynków Zakonu, jedno przez wiarę Jezusa Chrystusa, przetośmy też uwierzyli w Chrystusa Jezusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonnych. Bo z uczynków Zakonnych nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. [17] »Jeśli więc szukając tego, abyśmy byli usprawiedliwieni w Chrystusie, zostaliśmy znalezieni i my sami grzesznymi, to czyżby Chrystus miał być służebnikiem grzechu? Uchowaj Boże. [18] »Bo jeśli znowu to buduję, com obalił, to czynię sam siebie przestępcą. [19] »Albowiem ja przez Zakon umarłem dla Zakonu, abym żył dla Boga. [20] »Przybity jestem pospołu z Chrystusem do krzyża, i żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A że teraz żyję w ciele, to żyję w wierze Syna Bożego, Który mię umiłował i wydał Samego Siebie za mnie. [21] »Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśliby przez Zakon miało być usprawiedliwienie, tedy Chrystus napróżnoby umarł. 
«  List do Galatów 1 List do Galatów 2 List do Galatów 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.