Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Galatów » Rozdział 3
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O bezrozumni Galatowie, któż was omamił, abyście nie wierzyli prawdzie, wy, przed których oczyma Jezus Chrystus został wywołany pośród was ukrzyżowanym? [2] »Tego się tylko chcę od was dowiedzieć, czy z uczynków Zakonnych otrzymaliście Ducha, czy ze słuchania wiary? [3] »Tak jesteście głupi, że począwszy Duchem, teraz ciałem kończycie? [4] »Tak wieleście ucierpieli nadarmo? O gdyby tylko nadarmo! [5] »Ten tedy, Kto wam dał Ducha Świętego i sprawuje w was moce, z uczynków li Zakonnych to jest, czy też ze słuchania wiary? [6] »Jako napisane jest: Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to jest ku sprawiedliwości. [7] »Zrozumiejcież tedy, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahamowymi. [8] »A przewidując to Pismo, że Pan Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, zapowiedziało to już naprzód Abrahamowi: Że w tobie będą błogosławione wszystkie narody. [9] »A przeto ci, którzy są z wiary, będą błogosławieni z wiernym Abrahamem. [10] »Wszyscy zaś, którzy z uczynków Zakonnych, – są pod przeklęctwem. Albowiem napisane jest: Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkiem, co napisane jest w księgach Zakonu, aby to pełnił. [11] »A ponieważ nikt nie staje się usprawiedliwionym przez Zakon u Boga, to jasna jest rzecz: Że sprawiedliwy z wiary żyje. [12] »A Zakon nie jest z wiary, ale: Kto będzie pełnił przykazania, będzie żył w nich. [13] »Chrystus to nas wykupił z przeklęctwa Zakonowego, stawszy się za nas przeklęctwem; – bo tak napisane jest: Przeklęty każdy, który wisi na drzewie; [14] »– żeby między poganami stało się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie, abyśmy obietnicę Ducha otrzymali przez wiarę. [15] »Bracia, (wedle człowieka mówię), nawet ludzkim testamentem potwierdzonym nikt nie gardzi, ani do niego nic nie dodaje. [16] »Abrahamowi wszak dane zostały obietnice i Nasieniu jego. Nie powiedziano: I nasieniom jakby w wielu, ale jakoby w jednem: I Nasieniu twojemu, którem jest Chrystus. [17] »A to powiadam, że testamentu, od Boga potwierdzonego, Zakon, który dany jest po czterystu i trzydziestu latach, nie psuje ku wyniszczeniu obietnicy. [18] »Bo jeśliby z Zakonu miało być dziedzictwo, tedy już nie z obietnicy. Ale Abrahamowi darował je Bóg przez obietnicę. [19] »Na cóż tedy Zakon? Dla przestępców ustanowiony został aż do czasu przyjścia Nasienia, do Którego odnosi się obietnica, i sporządzony był przez Aniołów w ręce Pośrednika. [20] »A Pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest. [21] »Czy tedy Zakon przeciwko obietnicom Bożym? Uchowaj Boże. Albowiem gdyby był dany taki Zakon, któryby mógł ożywiać, to prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość. [22] »Ale Pismo zamknęło wszystkie rzeczy pod grzechem, żeby dana była obietnica z wiary Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. [23] »A pierwej niż przyszła wiara, byliśmy zamknięci i strzeżeni pod Zakonem ku tej wierze, która miała być objawiona. [24] »A przeto Zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary. [25] »Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem. [26] »Albowiem jesteście już wszyscy synami Bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. [27] »Bo wszyscy, którzyście się w Chrystusie pochrzcili, oblekliście się w Chrystusa. [28] »A przeto niema już różnicy między Żydem ani Grekiem; między niewolnikiem a wolnym; między mężczyzną a niewiastą; albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. [29] »A jeśli wy jesteście Chrystusowi, tedy jesteście nasieniem Abrahama i dziedzicami według obietnicy. 
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.