Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Galatów » Rozdział 4
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A jeszcze mówię, jak długo dziedzic jest malutkiem chłopięciem, nie różni się od sługi, chociaż jest panem wszystkiego, [2] »ale jest pod opiekunami i zarządzającymi aż do naznaczonego przez ojca czasu. [3] »Także też i my, dopóki byliśmy małymi, byliśmy pod żywiołami tego świata służącymi. [4] »Ale gdy przyszła zupełność czasu, zesłał Bóg Syna Swego, Który się stał z Niewiasty, Który się stał pod Zakonem, [5] »aby tych, którzy pod Zakonem byli, wykupił, żebyśmy przysposobienie za synów otrzymali. [6] »Ponieważ tedy jesteście synami Bożymi, zesłał Bóg Ducha Syna Swojego w serca wasze, wołającego: Abba, Ojcze. [7] »A tak już nie jesteś sługą, ale synem; a jeśli synem, tedy i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. [8] »A naonczas, nie znając Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. [9] »Ale teraz, gdyście poznali Boga, a raczej gdyście zostali poznani od Boga, czemu się znowu zwracacie do słabych i niewystarczających żywiołów, którym znowu chcecie oddać się w niewolę? [10] »Przestrzegacie dni i miesięcy, i czasów i lat. [11] »Boję się o was, abym czasem napróżno nie pracował u was. [12] »Bądźcie jako ja, boć i ja jestem jako wy, bracia, proszę was. Nie obraziliście mnie w niczem. [13] »Wszak wiecie, żem wam przez słabość ciała opowiadał na początku Ewangelię, [14] »a jednak nie wzgardziliście próbami mojemi, które ponosiłem w ciele mojem, i nie odrzuciliście mię, aleście mię przyjęli jako Anioła Bożego, jako Chrystusa Jezusa. [15] »Gdzież tedy jest ono błogosławieństwo wasze? Albowiem to wam świadectwo daję, że gdyby to mogło być, to i oczy wyłupilibyście sobie i dalibyście mi je byli. [16] »Izalim się stał dla was nieprzyjacielem, mówiąc wam prawdę? [17] »Gorliwymi są o was nie dobrze, ale chcą was od prawdy odepchnąć, abyście za nimi szli. [18] »Ale wy bądźcie gorliwymi w dobrem zawsze, a nietylko natenczas, gdym u was jest obecny. [19] »Synaczkowie moi, których znowu (w boleściach) rodzę, ażby się uformował w was Chrystus, [20] »chciałbym teraz być u was i zmienić głos mój, boć się wstydzę za was. [21] »Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod Zakonem, czyście Zakonu nie czytali? [22] »Napisane bowiem jest: Że Abraham miał dwóch synów: jednego ze służebnej, a drugiego z wolnej. [23] »Ale ten, który był ze służebnej, narodził się według ciała, a ten, który z wolnej, – narodził się wskutek obietnicy. [24] »Ale te rzeczy przez podobieństwo są powiedziane. Albowiem to są dwa testamenty. Jeden z góry Synai, który w niewolę rodzi, i ten oznaczony jest przez Agarę, [25] »(bo Synai jest góra w Arabii i przyłączona jest do tej, która teraz jest w Jeruzalem i służy z synami swoimi). [26] »Ale to, które w górze jest Jeruzalem, wolne jest, i to jest matką naszą. [27] »Bo tak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodzisz, wyrwij się i zawołaj która rodzeniem nie pracujesz; albowiem wiele synów tej, która opuszczona, więcej niżli tej, która ma męża. [28] »A my, bracia, jesteśmy synami według obietnicy Izaakowej. [29] »Ale jako naonczas ten, który się był według ciała narodził, prześladował tego, który – według Ducha, tak też i teraz. [30] »Ale co mówi Pismo? Wyrzuć służebnicę i syna jej, bo nie będzie dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej. [31] »A tak, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej, którą to wolnością Chrystus nas wyzwolił. 
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.