Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 17
«  Apokalipsa Jana 16 Apokalipsa Jana 17 Apokalipsa Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz, i mówił ze mną, mówiąc: Chodź, a ukażę ci potępienie wielkiej Wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkiemi, [2] »z którą królowie ziemi wszeteczeństwo czynili, i upili się ci, którzy mieszkają na ziemi, winem jej wszeteczeństwa. [3] »I zaniósł mię w duchu na puszczę, i widziałem niewiastę, siedzącą na czerwonej bestyi, pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i rogów dziesięć. [4] »A niewiasta przyobleczona była w purpurę i w karmazyn, i uzłocona złotem, i drogimi kamieniami i perłami, i miała w ręce swej kubek złoty, pełen obrzydliwości i plugastwa wszeteczeństwa swojego; [5] »a na czole swojem miała imię napisane: Tajemnica: Babilonia wielka, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi. [6] »I widziałem (tę) niewiastę pijaną krwią Świętych i krwią męczenników Jezusowych. I zadziwiłem się, gdym ją ujrzał, wielkiem zdziwieniem. [7] »Tedy mi rzekł Anioł: Czemu się dziwujesz? Ja tobie opowiem tajemnicę tej niewiasty i tej bestyi, która ją nosi, która ma siedem głów i rogów dziesięć: [8] »Bestya, którąś widział, była, a nie jest, i ma wystąpić z przepaści i pójdzie na zginienie. I będą się dziwować ci, którzy mieszkają na ziemi (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata), widząc oną bestyę, która była (niegdyś), a potem nie było jej, i oto (teraz znowu) jest. [9] »A to jest zrozumienie dla tego, który ma mądrość: Siedem głów jestci siedem gór, na których ta niewiasta siedzi, [10] »i królów siedmiu jest: pięciu ich już upadło; jeden jeszcze jest, a drugi jeszcze nie przyszedł; a gdy przyjdzie, na mały czas ma trwać. [11] »A bestya, która była, a nie jest, i ta jest ósma, i jest z siedmiu, i idzie na zginienie. [12] »A dziesięć rogów, któreś widział, jest dziesięciu królów, którzy królestwa jeszcze nie otrzymali, ale otrzymają władzę jako królowie, na jedną godzinę wraz z bestyą. [13] »Ci jedną myśl mają i jedną moc; i dadzą moc swą i władzę swoją bestyi; [14] »ci z Barankiem będą walczyć, ale Baranek zwycięży ich, ponieważ jest Panem nad panami i Królem nad królami, i ci, którzy z Nim są, wezwani, wybrani i wierni. [15] »I rzekł mi: Wody, któreś widział, gdzie siedzi ona Wszetecznica, – są ludy, i rzesze, i narody, i języki. [16] »A dziesięć rogów, któreś widział na bestyi, ci w nienawiści mieć będą tę Wszetecznicę, i uczynią ją spustoszoną i nagą, i ciało jej będą jeść, a samą ogniem spalą; [17] »albowiem Bóg dał do serc ich, aby uczynili co Mu się podoba, i żeby mieli jedną wolę, i żeby dali królestwo swoje bestyi, dopokąd się nie wypełnią słowa Boże. [18] »A niewiasta, którąś widział, jest Miasto wielkie, które ma królestwo nad królami ziemi. 
«  Apokalipsa Jana 16 Apokalipsa Jana 17 Apokalipsa Jana 18  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.