Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. [2] »A ziemia była pustką i próżnią i ciemność była nad wodozbiorem a duch Boga unoszący się nad powierzchnią wód. [3] »I rzekł Bóg: – Niech stanie się światło! I stało się światło. [4] »I widział Bóg światło, że dobre, i oddzielił Bóg światło od ciemności. [5] »I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I był wieczór i był ranek; dzień jeden. [6] »I rzekł Bóg: Niech stanie się sklepienie wpośród wód i niech będzie przedziałem między wodami a wodami. [7] »I zdziałał Bóg sklepienie i rozdzielił między wodami, które pod sklepieniem, a wodami, które nad sklepieniem. I stało się tak. [8] »I nazwał Bóg sklepienie niebem. I był wieczór i był ranek; dzień drugi. [9] »I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody z pod nieba w miejsce jedno i niech się uwidoczni susza! I stało się tak. [10] »I nazwał Bóg suszę ziemią, a zbiory wód nazwał morzami. I widział Bóg, że dobrze. [11] »I rzekł Bóg: Niech porośnie ziemia roślinnością, zielem, rozsiewającym nasienie, drzewem owocowym, wydającym owoce, według rodzaju tak, jak nasienie będzie na ziemi. – I stało się tak. [12] »I wydała ziemia roślinność, ziele, rozsiewające nasienie, według jego rodzaju i drzewa, niosące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju jego. I widział Bóg, że dobrze. [13] »I był wieczór i był ranek; dzień trzeci. [14] »I rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu nieba, aby odróżniać między dniem a nocą, a niech będą jako znaki i na pory i na dni i na lata. [15] »I niech będą jako światła na sklepieniu nieba, by świecić na ziemię. I stało się tak. [16] »I stworzył Bóg owe dwa światła wielkie; światło większe dla panowania dniem i światło mniejsze dla panowania nocą i gwiazdy. [17] »I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, by świeciły na ziemię, [18] »i by panowały we dnie i w nocy, i by odróżniały między światłem a ciemnością. I widział Bóg, że dobrze. [19] »I był wieczór i był ranek; dzień czwarty. [20] »I rzekł Bóg: Niech zaroją się wody rojem istot żyjących, a ptactwo niech lata nad ziemią, na powierzchni przestworza niebios! [21] »I stworzył Bóg potwory wielkie i wszelkie istoty żyjące, poruszające się, którymi zaroiły się wody, według rodzaju ich, i wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzaju ich. I widział Bóg, że dobrze. [22] »I błogosławił im Bóg, rzekłszy: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i zapełnijcie wody w morzach a ptactwo niech mnoży się na ziemi. [23] »I był wieczór i był ranek; dzień piąty. [24] »I rzekł Bóg: Niech wytworzy ziemia istoty żyjące według rodzajów swoich: bydło i płazy i zwierzęta lądowe według rodzajów ich. I stało się tak. [25] »I utworzył Bóg zwierzęta lądowe według rodzajów ich i bydło według rodzajów ich i wszelki płaz ziemny według rodzaju jego. I widział Bóg, że dobrze. [26] »I rzekł Bóg: Stwórzmy człowieka na obraz nasz i według podobieństwa naszego i niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem nieba i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi! [27] »I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył ich. [28] »I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię i zawładnijcie nią i panujcie nad rybami morza i nad ptactwem nieba i nad wszelkim zwierzem, który porusza się na ziemi! [29] »I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie ziele, rozsiewające nasienie, które jest na powierzchni całej ziemi i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewny, rozsiewający nasienie, wam niech będzie na pokarm. [30] »I wszelkiemu zwierzowi lądowemu i wszelkiemu ptactwu nieba i wszystkiemu, co porusza się na ziemi, w czem jest tchnienie życia – wszelkie zielone zioła – na pokarm! I stało się tak. [31] »I widział Bóg wszystko, co zdziałał, a oto było bardzo dobre. I był wieczór i był ranek; dzień szósty. 
  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl