Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Więc wyszedł wzwyż Abram z Micraim, on i żona jego i wszystko, co było jego, i Lot z nim, ku południowi. [2] »A Abram był bogaty bardzo w stada, w srebro i w złoto. [3] »I szedł w pochodach swych od południa aż do Bet-El, aż do miejsca, gdzie był tam namiot jego początkowo między Bet-El a Haaj, [4] »do miejsca ołtarza, który wystawił tam pierwotnie. I głosił tam Abram imię Wiekuistego. [5] »A także Lot, który szedł z Abramem, miał owoce i bydło i namioty. [6] »Lecz nie zniosła ich ziemia, aby mieszkali razem, gdyż był nabytek ich znaczny, iż nie mogli mieszkać razem. [7] »I był spór między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota. A Kanaanejczyk i Perezyjczyk wówczas mieszkali w kraju. [8] »Tedy rzekł Abram do Lota: – Niech nie będzie swaru między mną a tobą i między pasterzami moimi a pasterzami twymi; wszak ludźmi pobratanymi jesteśmy. [9] »Czyż nie cała ziemia przed tobą? Odłączże się odemnie: jeśli ty na lewo, to ja na prawo (zwrócę się), a jeśli (ty) na prawo, to ja na lewo (udam się). [10] »Więc wzniósł Lot oczy swe i obejrzał cały okręg Jordanu, że cały nawodniony, zanim zniszczył Bóg Sodomę i Amorę, jakby ogród Boży, jak ziemia Micraim, idąc aż do Coar. [11] »I obrał sobie Lot cały okręg Jordanu i podążył Lot ku wschodowi i tak odłączyli się jeden od drugiego (zbratani). [12] »Abram zamieszkał w kraju Kanaan, a Lot mieszkał w miastach owego okręgu i rozbił namioty aż do Sodomy. [13] »A ludzie Sodomy byli źli i grzeszni wobec Wiekuistego bardzo. [14] »Tedy Wiekuisty rzekł do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: – Wznieśże oczy twe i spojrzyj z miejsca, na którem jesteś, na północ i na południe i na wschód i na zachód. [15] »Albowiem całą ziemię, którą ty widzisz, tobie dam ją i potomstwu twemu na wieki. [16] »I uczynię potomstwo twe jako proch ziemi tak, że – jeśli zdoła kto zliczyć proch ziemi, także potomstwo twe zliczonem będzie. [17] »Powstań, obejdź kraj wzdłuż i wszerz, gdyż tobie oddam go. [18] »Tedy Abram ruszył namiot swój i przybył i zamieszkał w dąbrowie Mamre, która przy Chebronie, i zbudował tam ołtarz Wiekuistemu. 
«  1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl